Прескочи към материала

Какво разкрива библейската хронология за 1914 г.?

Какво разкрива библейската хронология за 1914 г.?

Отговорът на Библията

 От библейската хронология разбираме, че Божието Царство било установено в небето през 1914 г. Това става ясно от пророчество, записано в четвърта глава на библейската книга Даниил.

 Описание на пророчеството. Бог дал на вавилонския цар Навуходоносор пророчески сън за огромно дърво, което било отсечено. На пъна не било позволено да порасте в продължение на „седем времена“, след което дървото щяло отново да израсне. (Даниил 4:1, 10–16)

 Първоначално изпълнение на пророчеството. Голямото дърво представяло самия цар Навуходоносор. (Даниил 4:20–22) Той бил отсечен в символичен смисъл, когато изгубил разсъдъка и властта си за период от седем години. (Даниил 4:25) Когато Бог възвърнал разума му, Навуходоносор отново седнал на трона си и признал Божията власт. (Даниил 4:34–36)

 По–голямо изпълнение на пророчеството. Целта на пророчеството била „да знаят хората, че Всевишният владее над царството на хората, дава го на когото иска и поставя над него най–смирения човек от всички“. (Даниил 4:17) Дали Бог искал да повери тази власт на гордия цар Навуходоносор? Не, тъй като преди това Бог му дал друг пророчески сън, разкриващ, че нито той, нито друг политически управник е подходящ за целта. Вместо това Бог сам щял „да издигне царство, което никога няма да бъде разрушено“. (Даниил 2:31–44)

 В миналото Бог вече бил установил царство, което да представя управлението му на земята, а именно древния народ на Израил. Той позволил това царство да бъде унищожено, защото неговите владетели станали неверни, но предсказал, че ще даде властта на „онзи, който има законното право на нея“. (Езекиил 21:25–27) Библията посочва, че Исус Христос е онзи, който има законното право да получи това вечно Царство. (Лука 1:30–33) За разлика от Навуходоносор Исус е със „смирено сърце“, точно както било пророкувано. (Матей 11:29)

 Какво представя дървото в четвърта глава на Даниил? В Библията дърветата понякога представят управления. (Езекиил 17:22–24; 31:2–5) В по–голямото изпълнение на пророчеството от четвърта глава на Даниил огромното дърво символизира Божието управление.

 Какво означава отсичането на дървото? Точно както отсичането на дървото представяло прекъсване в царската власт на Навуходоносор, то представяло и прекъсване на Божието управление на земята. Това станало, когато Навуходоносор унищожил Йерусалим, където израилските царе седели на „престола на Йехова“ като представители на самия Бог. (1 Летописи 29:23)

 Какво представят „седемте времена“? „Седемте времена“ представят периода, през който Бог позволил народите да управляват земята без намесата на царство, установено от него. „Седемте времена“ започнали през октомври 607 г. пр.н.е., когато според библейската хронология Йерусалим бил унищожен от вавилонците. a (4 Царе 25:1, 8–10)

 Колко продължават „седемте времена“? Не е възможно това да са само седем години, както било в случая на Навуходоносор. Исус посочил докога ще продължат „седемте времена“, като казал, че „Йерусалим [символ на Божието управление] ще бъде тъпкан от народите, докато се изпълнят определените времена на народите“. (Лука 21:24) „Определените времена на народите“, периодът, през който Бог позволил управлението му да бъде „тъпкано от народите“, съвпадат със „седемте времена“ от четвърта глава на Даниил. Това означава, че „седемте времена“ все още течели, когато Исус бил на земята.

 Библията ни помага да определим продължителността на пророческите „седем времена“. В нея се казва, че три и половина „времена“ са равни на 1260 дни. Следователно „седем времена“ са равни на два пъти по толкова, или 2520 дни. (Откровение 12:6, 14) Като приложим пророческото правило „ден за година“, разбираме, че 2520 дни представят 2520 години. Така че „седемте времена“, или 2520 години, щели да приключат през октомври 1914 г. (Числа 14:34; Езекиил 4:6)

a За по–подробно обсъждане защо говорим за 607 г. пр.н.е. виж статиите „Кога бил унищожен древният Йерусалим? — първа част“ на стр. 26–31 в броя на „Стражева кула“ от 1 октомври 2011 г., и „Кога бил унищожен древният Йерусалим? — втора част“ на стр. 22–28 в броя на „Стражева кула“ от 1 ноември 2011 г.