Прескочи към материала

Какво ще постигне Божието Царство?

Какво ще постигне Божието Царство?

Отговорът на Библията

 Божието Царство ще замени всички човешки правителства и ще управлява над цялата земя. (Даниил 2:44) Тогава то...

  •   ще премахне злите, които навреждат на другите. „Злите ще бъдат унищожени от земята.“ (Притчи 2:22)

  •   ще сложи край на войните. „[Бог] прекратява войните до краищата на земята.“ (Псалм 46:9)

  •   ще осигури благополучие и сигурност. „Всеки ще седи под лозата си и под смокинята си и няма да има кой да го плаши.“ (Михей 4:4)

  •   ще превърне земята в рай. „Пустинята и безводната земя ще ликуват, пустинната равнина ще се радва и ще цъфти като минзухар.“ (Исаия 35:1)

  •   ще осигури смислена и приятна работа на всекиго. „Избраниците [на Бога] ще се наслаждават напълно на делото на ръцете си. Няма да се трудят напразно.“ (Исаия 65:21–23)

  •   ще премахне болестите. „Нито един жител няма да каже: ‘Болен съм.’“ (Исаия 33:24)

  •   ще сложи край на старостта. „Нека плътта му стане по–свежа, отколкото през младостта, нека той се върне в дните на младежката си сила!“ (Йов 33:25)

  •   ще върне мъртвите към живот. „Всички, които са в паметните гробници, ще чуят гласа [на Исус] и ще излязат.“ (Йоан 5:28, 29)