Прескочи към материала

Книгата Откровение: Какво е нейното значение?

Книгата Откровение: Какво е нейното значение?

Отговорът на Библията

Гръцкото име на библейската книга Откровение — „Апокалипсис“ — означава „откриване, разкриване“. Това име свидетелства за значението на книгата Откровение — в нея се откриват неща, които са били скрити, и се разкрива какво ще се случи дълго след написването ѝ. Много от пророчествата в нея предстои да се сбъднат.

Общ преглед на книгата Откровение

Помощ за разбирането на книгата Откровение

  1. Посланието ѝ е положително, а не ужасяващо за хората, които служат на Бога. Макар мнозина да свързват думата „апокалипсис“ с огромно бедствие, книгата Откровение започва и завършва с мисълта, че онези, които четат, разбират и прилагат записаното в нея, ще бъдат щастливи. (Откровение 1:3; 22:7)

  2. В Откровение се използват много „знамения“, или символи, които не бива да се разбират буквално. (Откровение 1:1)

  3. Много важни личности, понятия и символи в книгата Откровение се споменават в предишни библейски книги:

  4. Виденията се отнасят за „деня на Господаря“, който започнал, когато Божието Царство било установено през 1914 г. и Исус станал Цар. (Откровение 1:10) Следователно можем да очакваме главното изпълнение на Откровение да бъде в наши дни.

  5. За да разберем книгата Откровение, се нуждаем от същото, което ни помага да разберем останалата част на Библията — мъдрост от Бога и помощ от онези, които вече я разбират. (Деяния 8:26–39; Яков 1:5)