Lees die Bybel aanlyn of luister daarna, of laai gratis oudio-opnames en gebaretaalvideo’s van die Bybel af. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif is ’n akkurate vertaling van die Bybel wat maklik is om te lees. Dit is in sy geheel of gedeeltelik in meer as 160 tale uitgegee. Meer as 200 miljoen eksemplare is al versprei.