Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

TA LÓ ṢIṢẸ́ ÀRÀ YÌÍ?

Ọpọlọ Ọ̀kẹ́rẹ́ Inú Yìnyín

Ọpọlọ Ọ̀kẹ́rẹ́ Inú Yìnyín

Kí ló mú kó ṣeé ṣe fún ọ̀kẹ́rẹ́ inú yìnyín láti máa wà láàyè lẹ́yìn àsìkò òtútù?