Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Ìgbésí Ayé àti Iṣẹ́ Òjíṣẹ́ Àwa Kristẹni​—Ìwé Ìpàdé

Ìwé Ìpàdé Ìgbésí Ayé àti Iṣẹ́ Òjíṣẹ́ ló wà níbí. Inú rẹ̀ ni wàá ti rí ìtòlẹ́sẹẹsẹ ìpàdé, Bíbélì kíkà ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ àti ohun tí àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà fi máa ń kẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ nínú ọ̀kan lára àwọn ìpàdé tá a máa ń ṣe lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀.

 

WÒ Ó

ÌWÉ ÌPÀDÉ ÌGBÉSÍ AYÉ ÀTI IṢẸ́ ÒJÍṢẸ́ ÀWA KRISTẸNI

ÌWÉ ÌPÀDÉ ÌGBÉSÍ AYÉ ÀTI IṢẸ́ ÒJÍṢẸ́ ÀWA KRISTẸNI

ÌWÉ ÌPÀDÉ ÌGBÉSÍ AYÉ ÀTI IṢẸ́ ÒJÍṢẸ́ ÀWA KRISTẸNI

ÌWÉ ÌPÀDÉ ÌGBÉSÍ AYÉ ÀTI IṢẸ́ ÒJÍṢẸ́ ÀWA KRISTẸNI

ÌWÉ ÌPÀDÉ ÌGBÉSÍ AYÉ ÀTI IṢẸ́ ÒJÍṢẸ́ ÀWA KRISTẸNI

ÌWÉ ÌPÀDÉ ÌGBÉSÍ AYÉ ÀTI IṢẸ́ ÒJÍṢẸ́ ÀWA KRISTẸNI

ÌWÉ ÌPÀDÉ ÌGBÉSÍ AYÉ ÀTI IṢẸ́ ÒJÍṢẸ́ ÀWA KRISTẸNI

ÌWÉ ÌPÀDÉ ÌGBÉSÍ AYÉ ÀTI IṢẸ́ ÒJÍṢẸ́ ÀWA KRISTẸNI

ÌWÉ ÌPÀDÉ ÌGBÉSÍ AYÉ ÀTI IṢẸ́ ÒJÍṢẸ́ ÀWA KRISTẸNI

ÀWỌN ÌTẸ̀JÁDE TÁ A TỌ́KA SÍ NÍNÚ ÌWÉ ÌPÀDÉ ÌGBÉSÍ AYÉ ÀTI IṢẸ́ ÒJÍṢẸ́ KRISTẸNI

ÀWỌN ÌTẸ̀JÁDE TÁ A TỌ́KA SÍ NÍNÚ ÌWÉ ÌPÀDÉ ÌGBÉSÍ AYÉ ÀTI IṢẸ́ ÒJÍṢẸ́ KRISTẸNI

ÀWỌN ÌTẸ̀JÁDE TÁ A TỌ́KA SÍ NÍNÚ ÌWÉ ÌPÀDÉ ÌGBÉSÍ AYÉ ÀTI IṢẸ́ ÒJÍṢẸ́ KRISTẸNI

ÀWỌN ÌTẸ̀JÁDE TÁ A TỌ́KA SÍ NÍNÚ ÌWÉ ÌPÀDÉ ÌGBÉSÍ AYÉ ÀTI IṢẸ́ ÒJÍṢẸ́ KRISTẸNI

ÀWỌN ÌTẸ̀JÁDE TÁ A TỌ́KA SÍ NÍNÚ ÌWÉ ÌPÀDÉ ÌGBÉSÍ AYÉ ÀTI IṢẸ́ ÒJÍṢẸ́ KRISTẸNI

ÀWỌN ÌTẸ̀JÁDE TÁ A TỌ́KA SÍ NÍNÚ ÌWÉ ÌPÀDÉ ÌGBÉSÍ AYÉ ÀTI IṢẸ́ ÒJÍṢẸ́ KRISTẸNI

ÀWỌN ÌTẸ̀JÁDE TÁ A TỌ́KA SÍ NÍNÚ ÌWÉ ÌPÀDÉ ÌGBÉSÍ AYÉ ÀTI IṢẸ́ ÒJÍṢẸ́ KRISTẸNI

ÀWỌN ÌTẸ̀JÁDE TÁ A TỌ́KA SÍ NÍNÚ ÌWÉ ÌPÀDÉ ÌGBÉSÍ AYÉ ÀTI IṢẸ́ ÒJÍṢẸ́ KRISTẸNI

ÀWỌN ÌTẸ̀JÁDE TÁ A TỌ́KA SÍ NÍNÚ ÌWÉ ÌPÀDÉ ÌGBÉSÍ AYÉ ÀTI IṢẸ́ ÒJÍṢẸ́ KRISTẸNI