Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha menyu wa vhuvhili

Ṱhanzi dza Yehova

Luvenda

Mbudziso Dza Bivhili Dzo Fhindulwa

Bivhili I Funza Mini Zwa Vhukuma? Khethani mbudziso ine ya ni takadza afho fhasi.

Gudani Bivhili Na Ṱhanzi Dza Yehova

Ndi Ngani ni Tshi Fanela u Guda Bivhili?

Bivhili i khou thusa vhathu vha dzimilioni shangoni ḽoṱhe uri vha wane phindulo dza mbudziso dza ndeme vhutshiloni. Naa ni nga takalela u vha muṅwe wavho?

Pfunzo ya Bivhili I Farwa Hani?

Shangoni ḽothe, Ṱhanzi dza Yehova vha ḓivhelwa mbekanyamushumo ya mahala ya pfunzo ya Bivhili. Vhonani nḓila ine ya farwa ngayo.

Humbelani Pfunzo ya Bivhili

Ni nga wana ngudo dza Bivhili dza mahala nga tshifhinga na fhethu zwo ni teaho.