Pfukelani kha mafhungo

Ṱhanzi dza Yehova

Khethani Luambo Luvenda

Tshihumbudzo Tsha Lufu Lwa Yesu

Ni Khou Rambiwa

Nga vhusiku ha musi a sa athu fa, Yesu o vhudza vhatevheli vhawe uri vha humbule lufu lwawe. O ri:

“Dzulani ni tshi ita zwenezwi u itela u nkhumbula.”​—Luka 22:19.

Ri humbela uri ni vhe na rine kha tshihumbudzo tsha ṅwaha muṅwe na muṅwe tsha lufu lwa Yesu Kristo. Uno ṅwaha tshi ḓo vha hone nga Mugivhela wa ḽa 31 March.

Wanani Fhethu Tsini Na Inwi