Pfukelani kha mafhungo

Ṱhanzi dza Yehova

Luvenda
 • Tsini na Boukoumbé, Benin​—Vha tshi khou tshimbidza bugwana Mafhungo Maḓifha A Bvaho Ha Mudzimu!

  Mbuno Khulwane nga ha​—Benin

  • ???​—Vhadzulapo

  • ???​—Vhaḓinḓa vhane vha funza Bivhili

  • ???​—Zwivhidzo

  • 1 kha vha ???​—Tshivhalo tsha Ṱhanzi dza Yehova tshi tshi vhambedzwa na vhadzulapo

 • Jabbeke, Belgium—U vhudza vhaṅwe nga ha mulaedza wa Bivhili fhethu hune ha pakiwa zwiendedzi kha bada ine ya vhidzwa E40 Trans-European Motorway

  Mbuno Khulwane Nga Ha—Belgium

  • 11 082 744—Vhadzulapo

  • 25 403—Vhaḓinḓa vhane vha funza Bivhili

  • 374—Zwivhidzo

  • 1 kha vha 436—Tshivhalo tsha Ṱhanzi dza Yehova tshi tshi vhambedzwa na vhadzulapo

 • Paramaribo, Suriname—U haseledza thero ya Bivhili nga bugwana Mafhungo Maḓifha A Bvaho Ha Mudzimu!

  Mbuno Khulwane Nga Ha—Suriname

  • 540 000—Vhadzulapo

  • 2 836—Vhaḓinḓa vhane vha funza Bivhili

  • 54—Zwivhidzo

  • 1 kha vha 190—Tshivhalo tsha Ṱhanzi dza Yehova tshi tshi vhambedzwa na vhadzulapo

 • Freetown, Sierra Leone​—Vha tshi khou tshimbidza bugwana Thetshelesani Mudzimu Nahone Ni Tshile Tshoṱhe ya Luthemne

  Mbuno Khulwane Nga Ha​—Sierra Leone

  • ???​—Vhadzulapo

  • ???​—Vhaḓinḓa vhane vha funza Bivhili

  • ???​—Zwivhidzo

  • 1 kha vha ???​—Tshivhalo tsha Ṱhanzi dza Yehova tshi tshi vhambedzwa na vhadzulapo

VULANI

“Huno mafhungo-maḓifha aya a muvhuso wa ṱaḓulu a ḓo ḓivhadzwa mashangoni oṱhe.”—Mateo 24:14.

VALANI

“Huno mafhungo-maḓifha aya a muvhuso wa ṱaḓulu a ḓo ḓivhadzwa mashangoni oṱhe.”—Mateo 24:14.

“Huno mafhungo-maḓifha aya a muvhuso wa ṱaḓulu a ḓo ḓivhadzwa mashangoni oṱhe.”—Mateo 24:14.

ṰHALUTSHEDZELO YA SHANGO ḼISWA YA MAṄWALO A TSHIKRISTE A LUGERIKA

Vhalani Bivhili kha Inthanethe

TSHIINGAMO

No. 6 2017 | Ndi Tshifhio Tshifhiwa Tshi Fhiraho Zwoṱhe?

Ṱhanzi dza Yehova—Ri Vhonnyi?

Ri bva kha mirafho na nyambo dza maḓana, fhedzi ro ṱanganywa nga zwipikwa zwi fanaho. Zwa ndeme vhukuma ndi uri ri ṱoḓa u hulisa Yehova, Mudzimu o bulwaho Bivhilini, Musiki wa zwithu zwoṱhe. Ri ita zwi re maanḓani ashu u itela u edzisa Yesu Kristo nahone ri ḓirwa khana uri ri Vhakriste. Misi yoṱhe muṅwe na muṅwe washu u fhedza tshifhinga a tshi khou thusa vhathu uri vha gude nga ha Bivhili na Muvhuso wa Mudzimu. Nga ṅwambo wa uri ri a ṱanziela kana ri amba nga ha Yehova Mudzimu na Muvhuso wawe, ri ḓivhiwa sa Ṱhanzi dza Yehova.

Ṱolani Website yashu. Vhalani Bivhili kha Inthanethe. Gudani zwinzhi nga ha riṋe kathihi na zwine ra zwi tenda.

 

Humbelani Pfunzo ya Bivhili

Ni nga wana ngudo dza Bivhili dza mahala nga tshifhinga na fhethu zwo ni teaho.

Vidio dza Vhukriste

Vidio dzi re kha Inthanethe dzine dza fhaṱa lutendo kha Mudzimu.

Mushumo wa Ṱhanzi dza Yehova u Tikedzwa Hani nga zwa Dzitshelede?

Vhalani uri mushumo wa u huwelela shangoni ḽoṱhe u bvela hani phanḓa u tshi aluwa, hu sa itwi kose-kose kana u bvisa tshafumi.

Miṱangano ya Tshivhidzo ya Ṱhanzi dza Yehova

Wanani hune ra ṱanganela hone na nḓila ine vha ita ngayo vhurabeli.

Khandiso dzi Wanalaho

Sedzani zwithu zwiswa zwi wanalaho.

Ṱalelani Vidio Dza Luambo Lwa Zwanḓa

Gudani Bivhili nga vidio dza luambo lwa zwanḓa.