Pfukelani kha mafhungo

Ṱhanzi dza Yehova

Khethani Luambo Luvenda

Ri Kwameni

Ri takalela u thusa vha re na dzangalelo kha Bivhili kana kha mushumo washu wa shango ḽoṱhe. Khethani nḓila ine na ṱoḓa u kwama ngayo Ṱhanzi dza Yehova hune na dzula hone.

  • Humbelani pfunzo ya Bivhili ya mahala

  • Wanani Holo ya Muvhuso ya Ṱhanzi dza Yehova

  • Wanani ḓuvha ḽine Tshihumbudzo tsha ṅwaha muṅwe na muṅwe tsha ḓo farwa ngaḽo

  • Wanani buthano ḽa Ṱhanzi dza Yehova

  • Dalelani iṅwe ya ofisi dzashu dza davhi

  • Ri rweleni luṱingo kana ni ri ṅwalele, ni shumise mafhungo a re afho fhasi