Pfukelani kha mafhungo

Ri Kwameni

Ri takalela u thusa vha re na dzangalelo kha Bivhili kana kha mushumo washu wa shango ḽoṱhe. Khethani nḓila ine na ṱoḓa u kwama ngayo Ṱhanzi dza Yehova hune na dzula hone.