Pfukelani kha mafhungo

Matshilele Na Vhuḓifari

Matshilele Na Vhuḓifari

Mbingano Na Muṱa

Zwi Amba Mini U ‘Hulisa Khotsi Au Na Mme Au’?

Zwi ḓo ni mangadza u ḓivha uri wonoyu mulayo a u ambi mini.

Phetho

Naa U Daha Ndi Tshivhi?

Arali u daha zwi songo ambiwa Bivhilini, ri nga fhindula hani yeneyi mbudziso?

Naa U Gembula Ndi Tshivhi?

Naho Bivhili i sa ambi mafhungo manzhi nga ha u gembula, ri nga ḓivha hani mavhonele a Mudzimu?

Ndi Mini Zwine Bivhili Ya Zwi Amba Nga Ha U Ṋea?

Ndi lini hune u ṋea zwa takadza Mudzimu?