Jobe 9:1-35

9  Mme Jobe a araba a re:   “Eleruri ke a itse gore go ntse jalo.Mme motho yo o nang le go swa a ka tlhoka molato jang fa a le mo tshekong le Modimo?+   Fa o ka natefelelwa ke go ganetsana le ene,+A ka se ka a mo fetola le fa e le gangwe mo makgetlong a le sekete.   O pelo e e botlhale gape o maatla a a nonofileng.+Ke mang yo o ka mmontshang botlhogoethata a bo a tswa a sa utlwisiwa botlhoko?+   O fudusa dithaba,+ mo batho ba sa itseng sepe ka tsone,Ene yo o ba ribegeditseng mo bogaleng jwa gagwe.+   O dira gore lefatshe le rorome mo lefelong la lone,Gore dipilara+ tsa lone di rorome.   O raya letsatsi a re le se ka la phatsima,Mme o baya sekano+ go dikologa dinaledi,   O otlolola magodimo a le nosi+O gata makhubu a magolo a lewatle;+   O dira lesomo la dinaledi la Ashe, lesomo la dinaledi la Kesile,Le lesomo la dinaledi la Khima+ le diphaposi tse di kwa teng tsa Borwa; 10  O dira dilo tse dikgolo tse di sa hukutsegeng,+Le dilo tse di gakgamatsang tse di se nang palo.+ 11  Bona! o feta fa go nna mme ga ke mmone,O fetela kwa pele mme ga ke mo lemoge.+ 12  Bona! O a tsubula. Ke mang yo o ka emelelanang le ene?Ke mang yo o tla mo rayang a re, ‘O dirang?’+ 13  Modimo ka boene ga a kitla a busa bogale jwa gagwe;+Bathusi ba motlhasedi+ ba tla ikoba kafa tlase ga gagwe. 14  Go tweng he ka nna fa nka mo araba!Ke tla tlhopha mafoko a me fa ke bua le ene,+ 15  Ene yo ke neng nka se mo arabe, le fa gone ke ne ke se na molato.+Ke tla rapelela go utlwelwa botlhoko+ ke yo o ganetsanang le nna mo molaong. 16  Fa ke ne ke mmiditse, a o ne a tla nkaraba?+Ga ke dumele gore o ne a tla sekegela lentswe la me tsebe; 17  o nkgobatsang ka matsubutsubuMme a dira gore dintho tsa me di nne dintsi kwantle ga lebaka.+ 18  Ga a kitla a nnaya go hema moya o o phepa,+Gonne o nna a nkgobelela dilo tse di bogalaka. 19  Fa go na le mongwe yo o maatla a a nonofileng, ke ene yoo;+Mme fa go na le mongwe yo o nonofileng mo tshiamisong, e kete nka bidiwa! 20  Fa nkabo ke siame, molomo wa me o ne o tla bolela fa ke le boikepo;Fa nka bo ke se na molato, foo o ne a tla mpolela ke le yo o sokameng. 21  Fa nka bo ke se na molato, ke ne ke se na go itse moya wa me;Ke ne ke tla gana botshelo jwa me. 22  Go na le selo se le sengwe fela. Ke gone ka moo ke reng,‘Yo o se nang molato, le yo o boikepo, o a ba fedisa.’+ 23  Fa morwalela o o elelang o ka baka loso ka tshoganyetso,O tla sotla boitlhobogo jwa yo o se nang molato. 24  Lefatshe ka bolone le tsentswe mo seatleng sa yo o boikepo;O bipa sefatlhego sa baatlhodi ba lone.Fa e se ene, ke mang he? 25  Gape malatsi a me jaanong a bofefo go feta motabogi;+A tshabile, ruri ga a kitla a bona molemo. 26  A tswetse pele jaaka mekoro ya lotlhaka,Jaaka ntsu e e ragogelang kwa le kwa e batla sengwe se e tla se jang.+ 27  Fa ke rile, ‘Mma ke lebale matshwenyego a me,+Mma ke fetole sefatlhego+ sa me mme ke itumele,’ 28  Ke ntse ke tshaba ditlhabi tsa me tsotlhe;+Ke a itse gore ga o na go ntsaya ke le yo o se nang molato. 29  Nna ka bonna ke tshwanetse go nna boikepo.Ke ka ntlha yang fa ke dira ka natla ke direla lefela?+ 30  Fa ke tlhapile mo metsing a kapoko,Mme ruri ke ntlafaditse diatla tsa me mo potaseng,+ 31  Foo o tla nkina mo kgatamping,Mme ruri diaparo tsa me di tla ntlhoa. 32  Gonne ga se motho+ yo o tshwanang le nna gore nka mo araba,Gore re tle mmogo mo katlholong. 33  Ga go na motho yo o ka dirang ditshwetso mo gare ga rona,+Gore a beye bobedi jwa rona seatla. 34  A a tlose thobane ya gagwe mo go nna,+Le go tshosa ga gagwe, a go se ka ga ntshosa. 35  Mma ke bue mme ke se ka ka mmoifa,Gonne ga ke na tshekamelo e e ntseng jalo.

Dintlha Tse di Kwa Tlase