Jobe 15:1-35

15  Mme Elifase wa Motemane a araba a re:   “A motho yo o botlhale a ka araba ka kitso e e lolea,+Kgotsa a o tla tlatsa mpa ya gagwe ka phefo ya botlhaba?+   Go kgalemela fela ka lefoko ga go na go thusa ka sepe,Le mafoko fela ka boone ga a kitla a nna le mosola ope.   Le fa go ntse jalo, wena ka bowena o dira gore go boifa fa pele ga Modimo go se ka ga nna le maatla,E bile o fokotsa go akanya le fa e le gofe fela fa pele ga Modimo.   Gonne tlolo ya gago e thapisa molomo wa gago,Mme o tlhopha loleme lwa batho ba ba botlhale.   Molomo wa gago o go bolela o le yo o boikepo, e seng nna;Le dipounama tsa gago di araba kgatlhanong le wena.+   A o ne o le motho wa ntlha go tsalwa,+Kgotsa a o ne wa tsholwa ka ditlhabi tsa pelegi pele ga dithaba?+   A o reetsa+ puo ya sephiri ya Modimo,A o tsaya gore ke wena fela o leng botlhale?   Ke eng se tota o se itseng se re sa se itseng?+Ke eng se o se tlhaloganyang se rona re sa se tlhaloganyeng? 10  Yo o tlhogoputswa le yo o tsofetseng boobabedi ba na le rona,+Yo mogolo mo go rraago ka malatsi. 11  A dikgomotso tsa Modimo ga di a go lekana,Kgotsa lefoko le le buiwang le wena ka bonolo? 12  Ke ka ntlha yang fa pelo ya gago e go gogomosa maikutlo,E bile ke ka ntlha yang fa matlho a gago a phatsima? 13  Gonne o retolosa moya wa gago kgatlhanong le Modimo ka boene,E bile o dirile gore mafoko a tswe mo molomong wa gago. 14  Motho yo o nang le go swa ke eng gore a nne phepa,+Kgotsa gore ope fela yo o tsetsweng ke mosadi a tlhoke molato? 15  Bona! Ga a na tumelo+ mo baitsheping ba gagwe,Le magodimo tota ga a phepa mo matlhong a gagwe.+ 16  Go tweng he fa motho a le makgapha e bile a le boikepo,+Motho yo o nwang tshiamololo fela jaaka metsi! 17  Ke tla go bolelela. Ntheetsa!+Le sone seno ke se bone, jaanong tla ke se bolele, 18  Se ba ba botlhale+ ka bobone ba se bolelangLe se ba sa se fitlhang, mo go se se tswang mo go borraabone. 19  Lefatshe le ne la newa bone ba le nosi fela,Mme ga go na motswakwa yo o neng a feta mo gare ga bone. 20  Yo o boikepo o nna mo tlhokofalong malatsi otlhe a gagwe,Le e leng palo ya dingwaga tse di beetsweng mopatiki. 21  Modumo wa dilo tse di boifisang o mo ditsebeng tsa gagwe;Ka nako ya kagiso mothopi o tla mo go ene.+ 22  Ga a dumele gore o tla boa a tswa mo lefifing,+Mme o beetswe tšhaka. 23  O kgarakgatshega a batlana le senkgwe—se kae?+O itse sentle gore letsatsi la lefifi+ le baakantswe mo seatleng sa gagwe. 24  Matshwenyego le tlalelo e e mahehe di nna di ntse di mo tshosa;+Di mo fekeetsa jaaka kgosi e iketleeleditse tlhaselo. 25  Ka gonne o otlolola seatla sa gagwe kgatlhanong le Modimo ka boene,E bile o leka go itshupa a le mogolo+ mo go Mothatayotlhe; 26  Ka gonne o siana kgatlhanong le ene a le thamoethata,Ka diitshireletsi tse dikima tsa gagwe tsa dithebe; 27  Ka gonne o bipa sefatlhego sa gagwe ka monono wa gagweE bile o baya mafura mo lothekeng lwa gagwe,+ 28  O agile fela mo metseng e e tlileng go nyelediwa;Mo matlong a batho ba se kitlang ba tswelela ba nna mo go one,A tota a laoletsweng mekoa ya maje. 29  A ka se hume le khumo ya gagwe e ka se oketsege,Le fa e le go anamisa se ba se bapetseng mo lefatsheng.+ 30  A ka se fapoge mo lefifing;Kgabo ya molelo e tla omeletsa kalana ya gagwe,Mme o tla faposwa ke go tsubutla ga molomo wa Gagwe.+ 31  A a se nne le tumelo mo go se se se nang mosola, a timediwa,Gonne o tla boelwa ke se se se nang mosola; 32  Se tla diragadiwa pele ga letsatsi la gagwe.Le letlhogela la gagwe ga le kitla le gola thata.+ 33  O tla tlhotlhora morara wa gagwe o o sa butswang fela jaaka mofine,Mme a dige dithunya tsa gagwe jaaka setlhare sa motlhware. 34  Gonne kopano ya batlhanogi ga e na botshelo,+Mme molelo o tla ja megope ya pipamolomo.+ 35  Go ithwalwa matshwenyego go bo go tsalwa se se utlwisang botlhoko,+Le sebopelo sa bone se baakanya tsietso.”

Dintlha Tse di Kwa Tlase