Jobe 30:1-31

30  “Mme jaanong ba ntshegile,+Ba babotlana mo go nna ka malatsi,Ba borraabone ke ka bong ke ne ke ganneGo ba baya le dintša tsa letsomane la me.   Le maatla a diatla tsa bone—a ne a na le thuso ya eng mo go nna?Matlhagatlhaga a nyeletse+ mo go bone.   Ba opafetse ka ntlha ya letlhoko le tlala,Ba kokona lefatshe le le se nang metsi,+Koo maabane go neng go na le matsubutsubu le kgakgabalo gone.   Ba ne ba kgetla letlhare la letswai mo ditlhatshaneng,Mme modi wa setlhare sa monnamotswe e ne e le dijo tsa bone.   Ba ne ba lelekiwa mo setšhabeng;+Batho ba ne ba ba goeletsa jaaka fa ba goeletsa legodu.   Ba tshwanetse go aga mo mokgokoloseng wa mekgatšha e e phothoselang,Mo mesimeng ya lorole le mo mafikeng.   Ba ne ba goa mo ditlhatshaneng;Ba ne ba kgotlagana ka fa tlase ga dibabetsane.   Bomorwa motho yo o se nang tlhaloganyo,+ ga-pe le bomorwa motho yo o se nang leina,Ba ntshitswe ka go kgwathisiwa mo lefatsheng.   Mme jaanong ke fetogile setlhogo sa pina ya bone,+E bile mo go bone ke sengwe sa go sotlwa.+ 10  Ba ntlhoile, ba emetse kgakala le nna;+Mme ga ba a ka ba ithiba mo go kgweleng sefatlhego sa me mathe.+ 11  Gonne o ne a bofolola mogala wa me wa bora mme a nkokobetsa,Mme ba bofolola tomo ka ntlha ya me. 12  Ba nanoga jaaka ditsuanyane ka fa seatleng sa me sa moja;Ba golotse dinao tsa me,Mme ba ntlhomela dithibedi+ tsa bone tsa matlhotlhapelo. 13  Ba tlhatlhamolotse ditsela tsa me;Mosola wa bone e ne ya nna pitlagano fela mo go nna,+Ba se na le fa e le mothusi. 14  Ba ne ba tla jaaka e kete ba tswa mo phatlheng e e atlhameng;Ba kgokologile ka fa tlase ga matsubutsubu. 15  Letshogo la tshoganyetso le retoloseditswe mo go nna;Go tlotlega ga me go lelekisitswe jaaka phefo,Le poloko ya me e fetile jaaka leru. 16  Mme jaanong moya wa me o tshologa mo teng ga me;+Metlha ya pogisego+ e a ntshwara. 17  Marapo+ a me a ne a phunngwa bosigo mme a wa mo go nna,Le ditlhabi tse di nkokonang ga di ikhutse.+ 18  Seaparo sa me se a fetoga ka ntlha ya maatla a mantsi;Se mpofa jaaka molala wa seaparo sa me se se telele. 19  O mpholoseditse mo letsopeng,Mo ke itshupang ke tshwana le lorole le melora. 20  Ke goela kwa go wena ke kopa thuso, mme ga o nkarabe;+Ke eme, gore o nkele tlhoko. 21  O a iphetola gore o nne setlhogo mo go nna;+O nna o ntlhoile ka thata yotlhe ya seatla sa gago. 22  O ntsholeletsa kwa phefong, o a e mpalamisa;Go tswa foo o bo o nnyerolosa ka go mphatlakanya. 23  Gonne ke itse sentle gore o tla dira gore ke boele kwa losong,+Le kwa ntlong ya bokopanelo ya mongwe le mongwe yo o tshelang. 24  Fela ga go na ope yo o ntshang seatla sa gagwe kgatlhanong le mokoa fela wa marope,+Le gone ka nako ya fa motho a felelwa ke nonofo ga a na go goa a kopa thuso mabapi le dilo tseo. 25  Eleruri ke ne ka lelela yo o nang le letsatsi le le boima;+Moya wa me o hutsafaletse mohumanegi.+ 26  Le mororo ke ne ka letela molemo, go ne ga tla bosula;+Ke ne ka nna ke letetse lesedi, mme ga tla letobo. 27  Mala a me a ne a dirwa gore a bele mme a se ka a didimala;Metlha ya pogisego e ne ya lebana le nna. 28  Ke ne ka tsamayatsamaya ke utlwile botlhoko+ go se na lesedi la letsatsi;Ke ne ka ema mo phuthegong, ka nna ka goa ke kopa thuso. 29  Ke ne ka nna morwarraagwe bophokoje,Le molekane wa bomorwadia ntšhe.+ 30  Letlalo la me le ne la nna lentsho+ mme la wa mo go nna,Le marapo a me a ne a nna mogote ka ntlha ya go omelela. 31  Harepa ya me e ne ya nna ya khutsafalo fela,Le lotlhaka lwa me lwa nna lwa modumo wa ba ba lelang.

Dintlha Tse di Kwa Tlase