Jobe 5:1-27

5  “Bitsa, tsweetswee! A go na le mongwe yo o go arabang?O tla retologela kwa go ofe wa baitshepi?   Seeleele se tla bolawa ke go galefa,Mme yo o hepisiwang bonolo o tla bolawa ke lefufa.   Nna ka bonna ke bone seeleele se mela medi,+Mme ka tshoganyetso ka simolola go hutsa lefelo la gagwe la bonno.   Bomorwawe ba kgakala le poloko,+Mme ba thubaganngwa mo kgorong ba se na mogolodi.   Se a se robang yo o tshwereng ke tlala o a se ja;E bile o se ntsha mo dikgogeng,Le seru se tshwara se ba itshedisang ka sone.   Gonne se se utlwisang botlhoko ga se tswe mo loroleng,Le matshwenyego ga a mele mo go se e leng mmu fela.   Gonne motho o tsaletswe matshwenyego,Jaaka ditlhase di fofela kwa godimo.   Le fa go ntse jalo, nna ka bonna ke tla botsa Modimo,E bile ke tla isa kgang+ ya me kwa Modimong,   Kwa go Yo o dirang dilo tse dikgolo tse di sa hukutsegeng,Dilo tse di gakgamatsang tse di se nang palo;+ 10  Kwa go Yo o nesang pula mo godimo ga lefatshe+Le go romela metsi mo godimo ga masimo a a bulegileng;+ 11  Kwa go Yo o bayang ba ba kwa tlase mo lefelong le le kwa godimo,+Gore ba ba utlwileng botlhoko ba nne kwa godimo mo polokong; 12  Kwa go Yo o kgoreletsang maano a ba ba botlhale,+Mo diatla tsa bone di sa direng ka tsela e e nang le matswela; 13  Kwa go Yo o tshwarang ba ba botlhale mo boferefereng jwa bone,+Mo boikaelelo jwa ba ba botlhajana bo dirwang ka mafega;+ 14  Ba kopana le lefifi go ntse go le motshegare,Mme ba apaapa go le sethoboloko jaaka e kete go bosigo;+ 15  Le kwa go Yo o bolokang mo tšhakeng e e tswang mo molomong wa bone,Le yo o humanegileng+ mo seatleng sa yo o nonofileng, 16  Gore motho wa maemo a a kwa tlase a nne le tsholofelo,+Mme tshiamololo e tswala molomo wa yone.+ 17  Bona! Go itumela motho yo Modimo a mo kgalemelang;+Mme o se ka wa gana kotlhao ya Mothatayotlhe! 18  Gonne ene ka boene o utlwisa botlhoko, mme a hape ntho;O a thubaganya, mme diatla tsa gagwe di a fodisa. 19  O tla go golola+ mo matshwenyegong a le marataro,Mo go a le supa ga go na sepe se se utlwisang botlhoko se se tla go amang.+ 20  O tla go golola mo losong+ ka nako ya leuba,Le mo maatleng a tšhaka ka nako ya ntwa. 21  O tla fitlhelwa seme sa loleme,+Mme ga o kitla o boifa thopo fa e tla. 22  O tla tshega thopo le tlala,Mme ga o tlhoke go boifa sebatana sa naga sa lefatshe. 23  Gonne o tla nna le kgolagano le maje a naga,Mme sebatana sa naga se tla dirwa gore se tshele ka kagiso le wena.+ 24  Mme ruri o tla itse gore kagiso ka boyone ke mogope wa gago,Mme o tla tshwanelwa ke go tsamaya o ya go bona mafulo a gago, mme ga o kitla o tlhoka sepe. 25  Mme ruri o tla itse gore bana ba gago ba bantsi+Le ditlogolwana tsa gago jaaka dimela tsa lefatshe.+ 26  O tla tla ka matlhagatlhaga mo lefelong la go fitlhela,+Jaaka fa dingata di koagana ka nako ya tsone. 27  Bona! Seno ke se re se tlhotlhomisitseng. Se ntse fela jalo.Se utlwe, mme wena—o se itse.”

Dintlha Tse di Kwa Tlase