Jobe 38:1-41

38  Mme Jehofa a araba Jobe go tswa mo sefefong+ a re:   “Ke mang yono yo o fifatsang kgakololoKa mafoko a a se nang kitso?+   Ikgatlhe lotheka, tsweetswee, jaaka monna yo o nonofileng,Mma ke go botse, mme o nkitsise.+   O ne o le kae fa ke thaya lefatshe?+Mpolelele, fa o tlhaloganya.   Ke mang yo o tlhomileng dilekanyo tsa lone, fa e le gore o a itse,Kgotsa ke mang yo o otlololetseng thapo e e lekanyang mo godimo ga lone?   Metheo ya lone e e khuti+ e nweditswe mo go eng,Kgotsa ke mang yo o beileng leje la lone la sekhutlo,   Fa dinaledi tsa moso+ di ne di goa mmogo ka boipelo,Le bomorwa Modimo+ botlhe ba ne ba simolola go goa ba baka?   Ke mang yo o thibetseng lewatle ka dikgoro,+Le le neng la tswa jaaka e kete le pomponyega go tswa mo sebopelong;   Fa ke ne ke baya leru go nna seaparo sa loneLe letobo le lentshontsho jaaka letsela le le hapang, 10  Mme ka le tlhomela molao wa meKa ba ka tlhoma mophakalego le dikgoro,+ 11  Mme ka tswelela ka re, ‘O ka tla bokgakala jo bo kana, mme e seng go feta;+Mme bona, makhubu a gago a a tlotlometseng a lekanyeditswe’?+ 12  A o ne wa laela moso+ go tswa metlheng ya gago go ya pele?A o ne wa dira gore bosa bo itse lefelo la jone, 13  Gore bo tshware dintlha tsa lefatshe,Gore baikepi ba tlhotlhorwe mo go lone?+ 14  Bo iphetola jaaka letsopa+ ka fa tlase ga sekano,Mme dilo di ema jaaka e kete di apere. 15  Mme lesedi la tsone le thibelwa gore le se ka la bonwa ke baikepi,+Le lebogo le le kwa godimo le a robega.+ 16  A o tlile mo metsweding ya lewatle,Kgotsa a o ile wa tsamayatsamaya+ o batla bodiba jo bo boteng jwa metsi?+ 17  A o bipololetswe dikgoro tsa loso,+Kgotsa a o kgona go bona dikgoro tsa moriti o montsho?+ 18  A o akanyeditse ka botlhale dibaka tse di atlhameng tsa lefatshe?+Bolela, fa e le gore o go itse gotlhe. 19  E kae jaanong, tsela e e yang kwa lesedi le agileng+ gone?Fa e le lefifi lone, le kae jaanong lefelo la lone, 20  Gore o tle o le ise kwa molelwaneng wa loneLe gore o tlhaloganye ditsela tse di yang kwa ntlong ya lone? 21  A o a itse ka gonne o ne o tsholwa+ ka nako eo,Le ka gonne malatsi a ga-go a le mantsi ka palo? 22  A o tsene mo matlong a polokelo a kapoko,+Kgotsa a o bona matlo a polokelo a sefako,+ 23  Se ke se boloketseng nako ya matshwenyego,Letsatsi la tlhabano le ntwa?+ 24  E kae jaanong tsela e lesedi le ikanamisang ka yone,E phefo ya botlhaba+ e falalelang mo lefatsheng ka yone? 25  Ke mang yo o kgaogantseng moedi wa morwalelaLe tsela ya leru le le dumang+ la diphefo tsa matsubutsubu, 26  Go dira gore e nele lefatshe le go se nang motho+ mo go lone,Mo nageng e go se nang motho wa mo lefatsheng mo go yone, 27  Go kgotsofatsa mafelo a a iteilweng ke matsubutsubu le a a kgakgabetsengLe go dira gore bojang bo tlhoge?+ 28  A pula+ e na le rre,Kgotsa ke mang yo o belegeng marothodi a monyo?+ 29  Tota dikgapetla tsa metsi di tswa mo sebopelong sa ga mang,Mme fa e le segagane+ sa legodimo sone, ke mang yo ruri a se belegang? 30  Metsi ka boone a nna a iphitlhile jaaka e kete ke ka leje,Mme bogodimo jwa bodiba jo bo boteng jwa metsi bo a ikitlanya.+ 31  A o ka bofa dikgole tsa lesomo la dinaledi la Khima thata,Kgotsa a o ka bofolola megala ya lesomo la dinaledi+ la Kesile? 32  A o ka tlisa lesomo la dinaledi la Masarothe mo nakong ya lone e e tlhomilweng?Mme fa e le lesomo la dinaledi la Ashe fa thoko ga bomorwaalone, a o ka le kaela? 33  A o itse melao ya magodimo,+Kgotsa a o ka baya taolo ya one mo lefatsheng? 34  A o ka tsholeletsa lentswe la gago kwa lerung,Gore bontsi jo bo boitshegang jwa metsi bo go bipe?+ 35  A o ka romela dikgadima gore di tsamayeMme di go reye di re, ‘Ke rona bano!’? 36  Ke mang yo o tsentseng botlhale+ mo marung a a tlhatlaganeng,Kgotsa ke mang yo o neetseng dikgakgamatso tsa loapi tlhaloganyo?+ 37  Ke mang yo o ka balang palo ya maru ka botlhale a sa e fose,Kgotsa dinkgo tsa metsi tsa legodimo—ke mang yo o ka di tshololang,+ 38  Fa lorole lo tshologa go nna jaaka e kete seretse se se thetsweng,Le makwete a mmu a ngaparagana? 39  A o ka tsomela tau phologoloA o ka kgotsofatsa keletso e kgolo ya dijo ya ditawana,+ 40  Fa di bataletse mo mafelong a go iphitlha,+Kgotsa di rapame mo boitshubelong gore di lalele? 41  Ke mang yo o baakanyetsang legakabe dijo+ tsa loneFa bana ba lone ba goela kwa Modimong ba kopa thuso,Fa ba ntse ba kgarakgatshega ka gonne go se na sepe se ba se jang?

Dintlha Tse di Kwa Tlase