Jobe 18:1-21

18  Mme Biledade wa Moshuha a araba a re:   “Lo tla tsaya lobaka lo lokae go khutlisa mafoko?Lo tshwanetse go tlhaloganya, gore morago ga moo re tle re bue.   Ke ka ntlha yang fa re tshwanetse go tsewa jaaka diphologolo+Le go tsewa re se phepa mo matlhong a lona?   O gagoganya moya wa gagwe mo bogaleng jwa gagwe.Lefatshe le tla tlogelwa ka ntlha ya gago,Kgotsa lefika le fuduge mo lefelong la lone?   Le lesedi la ba ba boikepo le tla tingwa+Mme tlhase ya molelo wa gagwe ga e kitla e phatsima.   Ruri lesedi ka bolone le tla nna lefifi mo mogopeng wa gagwe,+Mme lobone lwa gagwe le tla tingwa mo go one.   Dikgato tsa gagwe tsa matlhagatlhaga di tla pitlagana.Le boikaelelo jwa gagwe bo tla mo kgaphela koo.+   Gonne ruri dinao tsa gagwe di tla mo lesa a tsena mo letloweng,Mme o tla tsamaya+ mo godimo ga letlowa.   Serai se tla mo tshwara ka serethe;+Seru+ se nna se mo tshwere. 10  O fitlhetswe mogala fa fatshe,Le sedirisiwa sa go mo tshwara mo tselaneng ya gagwe. 11  Ruri ditherego tsa tshoganyetso di a mo tshosa go mo dikologa,+Di bo di mo lelekisa di mo atametse. 12  Matlhagatlhaga a gagwe a a koafala,Mme matlhotlhapelo+ a ipaakanyeditse go mo dira gore a kwetsepele. 13  A tla ja dikarolo tsa letlalo la gagwe;Leitibolo la loso le tla ja ditokololo tsa gagwe. 14  Tshepo ya gagwe e tla kgopholwa mo mogopeng wa gagwe+Mme e tla mo gwantisetsa kwa kgosing ya letshogo. 15  Go tla aga sengwe se e seng sa gagwe mo mogopeng wa gagwe;Sulefera+ e tla gasiwa mo lefelong la gagwe la bonno. 16  Medi ya gagwe e tla omelela+ kafa tlase,Mme kwa godimo, kala ya gagwe e kgolo e tla swaba. 17  Ruri go umakiwa ga gagwe go tla nyelela mo lefatsheng,+Mme ga a na go nna le leina kwa mmileng. 18  Ba tla mo ntsha mo leseding ba mo kgoromeletsa mo lefifing,Ba tla mo leleka mo nageng e e ungwang. 19  Ga a na go nna le setlogolwana le lotsalo mo bathong ba gagwe,+Ga go na go nna le mofalodi mo lefelong la gagwe la boagi jwa boeng. 20  Mo letsatsing la gagwe batho ba ba kwa Bophirima ba tla rotola matlho ba gakgametse,Mme batho ba ba kwa Botlhaba ba tla tshwarwa ke thoromo. 21  Eno ke yone fela metlaagana ya modiraphoso,Mme leno ke lefelo la yo o neng a se ka a itse Modimo.”

Dintlha Tse di Kwa Tlase