Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Sagot sa mga Tanong sa Bibliya

Sagot sa mga Tanong sa Bibliya

Posible ba nating malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos?

Bakit gusto ng Diyos na malaman natin ang katotohanan? Basahin ang Juan 17:3

Ang Diyos ay nakikipag-usap sa mga tao. Ginamit niya ang kaniyang banal na espiritu, o aktibong puwersa, upang ilagay ang kaniyang kaisipan sa isip ng mga manunulat ng Bibliya. (2 Pedro 1:20, 21) Malalaman natin ang katotohanan tungkol sa Diyos kung babasahin natin ang Bibliya.—Basahin ang Juan 17:17; 2 Timoteo 3:16.

Sa Bibliya, isinisiwalat ng Diyos ang maraming bagay tungkol sa kaniya. Ipinaalam niya kung bakit niya nilalang ang tao, kung ano ang gagawin niya para sa mga tao, at kung anong buhay ang gusto niya para sa atin. (Gawa 17:24-27) Gusto ng Diyos na Jehova na malaman natin ang katotohanan tungkol sa kaniya.—Basahin ang 1 Timoteo 2:3, 4.

Bakit tinatanggap ng Diyos ang mga umiibig sa katotohanan?

Si Jehova ang Diyos ng katotohanan, at isinugo niya ang kaniyang Anak, si Jesus, para turuan ng katotohanan ang mga tao. Kaya naman ang mga umiibig sa katotohanan ay nakikinig kay Jesus. (Juan 18:37) Gusto ng Diyos na maging mananamba niya ang gayong mga tao.—Basahin ang Juan 4:23, 24.

Hinahadlangan ni Satanas na Diyablo ang maraming tao na makilala ang Diyos sa pamamagitan ng pagkakalat ng huwad na mga turo tungkol sa Diyos. (2 Corinto 4:3, 4) Ang mga taong hindi umiibig sa kabutihan ay naaakit sa gayong huwad na mga turo. (Roma 1:25) Pero milyon-milyong taimtim na mga tao ang nakaaalam ng katotohanan tungkol sa Diyos dahil sa pag-aaral ng Bibliya.—Basahin ang Gawa 17:11.