Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Bakit Mahalaga ang Bibliya?

Bakit Mahalaga ang Bibliya?

Pamilyar ka ba sa Bibliya? Halos lahat ng tao sa apat na sulok ng daigdig ay may kopya na ng aklat na ito. Anuman ang kanilang kultura, ang mensahe nito ay nakapagbibigay sa kanila ng kaaliwan at pag-asa, at kapaki-pakinabang ang payo nito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pero marami pa rin sa ngayon ang walang gaanong alam tungkol sa Bibliya. Relihiyoso ka man o hindi, interesado ka rin sigurong malaman ang sinasabi nito. Ang brosyur na ito ay dinisenyo para magkaroon ka ng ideya sa nilalaman ng Bibliya.

BAGO mo basahin ang Bibliya, makabubuting alamin mo muna ang ilang bagay tungkol sa aklat na ito. Ang Bibliya, na tinatawag ding Banal na Kasulatan, ay binubuo ng 66 na maliliit na aklat na nagsisimula sa Genesis at nagtatapos sa Pahayag, o Apocalipsis.

Sino ba ang awtor ng Bibliya? Iyan ang malaking tanong. Ang totoo, mga 40 lalaki ang sumulat ng Bibliya sa loob ng mga 1,600 taon. Pero kapansin-pansin, hindi inangkin ng mga lalaking ito na sila ang awtor ng Bibliya. Sinabi ng isa sa mga manunulat: “Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos.” (2 Timoteo 3:16) Sinabi naman ng isa pa: “Ang espiritu ni Jehova ang nagsalita sa pamamagitan ko, at ang kaniyang salita ay nasa aking dila.” (2 Samuel 23:2) Kaya ipinakikita ng mga manunulat na ang Awtor ng Bibliya ay ang Diyos na Jehova, ang Kataas-taasang Tagapamahala ng uniberso. Makikita sa kanilang mensahe na gusto ng Diyos na mápalapít ang mga tao sa kaniya.

Pero may isa pang mahalagang bagay na dapat mong malaman tungkol sa Bibliya. Ang pinakatema ng buong Banal na Kasulatan ay ang pagbabangong-puri sa soberanya ng Diyos—ang kaniyang karapatang mamamahala sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kaniyang makalangit na Kaharian. Sa susunod na mga pahina, makikita mo kung paano pinag-uugnay ng temang ito ang buong Bibliya, mula Genesis hanggang Apocalipsis.

Habang isinasaisip ito, tingnan mo ngayon ang mensaheng nilalaman ng pinakapopular na aklat sa daigdig, ang Bibliya.

^ par. 9 May iba’t ibang paraan ng pagsulat ng petsa. Sa brosyur na ito, ang C.E. ay nangangahulugang “Common Era” at ang B.C.E. naman ay “Before Common Era.” Makikita mo ito sa talâ ng mahahalagang pangyayari na nasa ibaba ng mga pahina.