ANG BANTAYAN Disyembre 2015 | Puwede Mong Maunawaan ang Bibliya

Naitanong mo na ba, ‘Bakit mahirap maunawaan ang Bibliya?’

TAMPOK NA PAKSA

Bakit Magandang Maunawaan ang Bibliya?

Lubhang iginagalang ng marami ang banal na aklat na ito pero hindi nila alam na makatutulong ito sa kanila.

TAMPOK NA PAKSA

Isang Aklat na Puwedeng Maunawaan

Apat na bagay na nagpapatunay na ang Bibliya ay puwedeng maunawaan ng lahat ng tao.

TAMPOK NA PAKSA

Tulong Para Maunawaan ang Bibliya

Kung ang Bibliya ay puwedeng maunawaan, bakit mo kailangan ng tulong para magawa iyon?

Pagpapaimbabaw! Magwawakas Pa Ba?

Nadismaya ka na ba sa politika, relihiyon, o komersiyo dahil sa pagpapaimbabaw?

Alam Mo Ba?

Ang mga Judio ba na dumating sa Jerusalem noong Pentecostes 33 C.E. ay talagang “mula sa bawat bansa na nasa silong ng langit”? Saan sila tumutuloy?

Si Pedro Ba ang Kauna-unahang Papa?

Ano ang kahulugan nang sabihin ni Jesus: “Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesya”?

TANONG NG MGA MAMBABASA

Ano ang Mali sa mga Kaugalian sa Pasko?

Dahil ba sa may paganong pinagmulan ang mga kaugalian sa Pasko, hindi na dapat isagawa ang mga iyon?

Sagot sa mga Tanong sa Bibliya

Bakit tinatanggap ng Diyos ang mga umiibig sa katotohanan?

Iba Pang Mababasa Online

Kaayon ba ng Siyensiya ang Bibliya?

May sinasabi ba ang Bibliya na mali sa pananaw ng mga siyentipiko?