Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 ARALIN 9

Paano Tayo Makapaghahandang Mabuti Para sa mga Pulong?

Paano Tayo Makapaghahandang Mabuti Para sa mga Pulong?

Cambodia

Ukraine

Kung nakikipag-aral ka ng Bibliya sa mga Saksi ni Jehova, malamang na naghahanda ka bago kayo mag-aral. Maganda kung gagawin mo rin iyan bago ka dumalo sa mga pulong. At lalong maganda kung gagawin mo iyan nang regular.

Alamin kung kailan at saan ka mag-aaral. Kailan ka mas nakakapagpokus? Sa umaga ba, bago magtrabaho? O sa gabi, kapag tulóg na ang mga bata? Maglaan ng panahon sa pag-aaral, kahit maikli lang, at huwag hayaan ang anuman na umagaw sa panahong iyan. Mag-aral sa tahimik na lugar, at alisin ang lahat ng panggambala—patayin ang radyo, TV, at cellphone. Manalangin bago mag-aral. Makatutulong ito sa iyo na malimutan ang mga álalahanín sa buong araw at makapagpokus sa pag-aaral ng Salita ng Diyos.—Filipos 4:6, 7.

Markahan ang materyal na pag-aaralan at maghanda ng sagot. Tingnan muna ang kabuoang tema ng pag-aaralan mo. Pag-isipan ang pamagat ng artikulo o kabanata, at tingnan kung paano nauugnay ang bawat subtitulo sa kabuoang tema. Suriin ang mga larawan at ang mga tanong para sa repaso na nagdiriin sa pangunahing mga punto. Pagkatapos, basahin ang bawat parapo at hanapin ang sagot sa tanong. Hanapin at basahin ang mga tekstong nabanggit at isipin kung paano ito nauugnay sa pinag-aaralan mo. (Gawa 17:11) Kapag alam mo na ang sagot sa tanong, guhitan o markahan ang ilang susing salita o parirala na magpapaalaala sa iyo ng sagot. Sa panahon ng pulong, puwede kang magtaas ng kamay at magbigay ng maikling komento sa sarili mong salita.

Kapag naghahanda ka linggo-linggo para sa mga pulong, nadaragdagan ang iyong “imbakan ng kayamanan” ng kaalaman sa Bibliya.—Mateo 13:51, 52.

  • Anong magandang iskedyul ang puwede mong sundin para sa paghahanda sa mga pulong?

  • Paano ka makapaghahanda ng sagot para sa mga pulong?