Sino ang Gumagawa ng Kalooban ni Jehova Ngayon?

Ang mga Saksi ni Jehova ay makikita sa buong daigdig. Ano ang nagbubuklod sa grupong ito, na binubuo ng iba’t ibang lahi at kultura?

Ano ang Kalooban ng Diyos?

Gusto ng Diyos na maipaalám sa buong lupa ang kaniyang kalooban. Ano ang kaloobang iyon, at sino sa ngayon ang nagtuturo nito?

ARALIN 1

Anong Uri ng mga Tao ang mga Saksi ni Jehova?

Ilan ang kakilala mong Saksi ni Jehova? Ano ang alam mo tungkol sa amin?

ARALIN 2

Bakit Kami Tinatawag na mga Saksi ni Jehova?

Alamin ang tatlong dahilan kung bakit ito ang pinili naming pangalan.

ARALIN 3

Paano Muling Lumiwanag ang Katotohanan sa Bibliya?

Paano tayo nakakatiyak na nauunawaan natin kung ano ang itinuturo ng Bibliya?

ARALIN 4

Bakit Namin Ginawa ang Bagong Sanlibutang Salin?

Bakit natatangi ang salin na ito ng Salita ng Diyos?

ARALIN 5

Ano ang Maaasahan Mo sa Aming mga Pulong?

Nagtitipon kami para mag-aral ng Kasulatan at patibayin ang isa’t isa. Malugod ka naming tatanggapin!

ARALIN 6

Bakit Kami Nakikipagsamahan sa Aming mga Kapananampalataya?

Pinasisigla ng Salita ng Diyos ang mga Kristiyano na makipagsamahan sa mga kapananampalataya nila. Alamin kung paano ka makikinabang sa ganitong pakikipagsamahan.

ARALIN 7

Paano Ginaganap ang Aming mga Pulong?

Alam mo ba kung paano ginaganap ang aming mga pulong? Tiyak na hahangaan mo ang kalidad ng edukasyon sa Bibliya na matatanggap mo roon.

ARALIN 8

Paano Kami Nananamit sa Aming mga Pulong?

Mahalaga ba sa Diyos kung ano ang pananamit natin? Alamin ang mga simulain sa Bibliya na nagiging gabay namin sa pananamit at pag-aayos.

ARALIN 9

Paano Tayo Makapaghahandang Mabuti Para sa mga Pulong?

Kung maghahanda ka bago dumalo sa aming mga pulong, makikinabang ka nang malaki.

ARALIN 10

Ano ang Pampamilyang Pagsamba?

Alamin kung paano makatutulong ang kaayusang ito para mapalapít ka sa Diyos at mapatibay ang buklod ng inyong pamilya.

ARALIN 11

Bakit Kami Nagdaraos ng Malalaking Asamblea?

Taon-taon, nagtitipon kami para sa tatlong pantanging okasyon. Paano ka makikinabang sa mga pagtitipong ito?

ARALIN 12

Paano Kami Nangangaral?

Tinutularan namin ang paraan ng pangangaral ni Jesus noong nasa lupa siya. Ano ang ilan sa mga ito?

ARALIN 13

Ano ang Isang Payunir?

Sa loob ng isang buwan, ang ilang Saksi ni Jehova ay gumugugol ng 30 o 50 oras o higit pa rito sa pangangaral. Bakit nila ito ginagawa?

ARALIN 14

Anong mga Paaralan ang Nagsasanay sa mga Payunir?

Anong pantanging pagsasanay ang ibinibigay sa mga payunir na nangangaral nang buong panahon tungkol sa Kaharian?

ARALIN 15

Paano Naglilingkod sa Kongregasyon ang mga Elder?

Ang mga elder ay may-gulang na mga lalaking nangunguna sa kongregasyon. Paano sila tumutulong sa iba?

ARALIN 16

Ano ang Pananagutan ng mga Ministeryal na Lingkod?

Tumutulong ang mga ministeryal na lingkod para maging maayos ang takbo ng kongregasyon. Alamin kung paano nakikinabang sa ginagawa nila ang mga dumadalo sa kongregasyon.

ARALIN 17

Paano Kami Tinutulungan ng mga Tagapangasiwa ng Sirkito?

Bakit dumadalaw sa mga kongregasyon ang mga tagapangasiwa ng sirkito? Paano ka makikinabang sa kanilang pagdalaw?

ARALIN 18

Paano Kami Tumutulong sa mga Kapatid Naming Nangangailangan?

Kapag may sakuna, agad kaming nagbibigay ng praktikal at espirituwal na tulong sa mga naapektuhan. Paano?

ARALIN 19

Sino ang Tapat at Matalinong Alipin?

Nangako si Jesus na may aatasan siyang alipin na magbibigay ng napapanahong espirituwal na pagkain. Paano ito isinasagawa?

ARALIN 20

Paano Nangangasiwa ang Lupong Tagapamahala Ngayon?

Noong unang siglo, isang maliit na grupo ng matatandang lalaki at mga apostol ang naglingkod bilang lupong tagapamahala para sa kongregasyong Kristiyano. Kumusta naman sa ngayon?

ARALIN 21

Ano ang Bethel?

Ang Bethel ay isang natatanging lugar para sa isang napakahalagang layunin. Kilalanin ang mga naglilingkod doon.

ARALIN 22

Ano ang Ginagawa sa mga Tanggapang Pansangay?

Puwede kang mag-tour sa alinman sa mga tanggapang pansangay namin.

ARALIN 23

Paano Isinusulat at Isinasalin ang Aming mga Literatura?

Naglalathala kami ng mga literatura sa mahigit 900 wika. Bakit namin ito sinisikap na gawin?

ARALIN 24

Saan Nagmumula ang Pondo ng Aming Pandaigdig na Gawain?

Pagdating sa pondo, ano ang pagkakaiba ng aming organisasyon at ng ibang relihiyon?

ARALIN 25

Bakit at Paano Itinatayo ang mga Kingdom Hall?

Bakit tinatawag na Kingdom Hall ang aming mga lugar ng pagsamba? Alamin kung paano nakatutulong sa aming mga kongregasyon ang simpleng mga gusaling ito.

ARALIN 26

Paano Namin Minamantini ang Aming Kingdom Hall?

Ang isang malinis at maayos na Kingdom Hall ay nagbibigay ng kapurihan sa aming Diyos. Paano namin minamantini ang aming Kingdom Hall?

ARALIN 27

Ano ang Maitutulong sa Atin ng Library ng Kingdom Hall?

Gusto mo bang mag-research para lumalim ang kaalaman mo sa Bibliya? Malamang na makatulong sa iyo ang library ng Kingdom Hall.

ARALIN 28

Ano ang Nasa Website Namin?

Marami ka pang matututuhan tungkol sa amin at sa aming mga paniniwala at masasagot ang mga tanong mo tungkol sa Bibliya.

Gagawin Mo Ba ang Kalooban ni Jehova?

Talagang mahal ka ng Diyos na Jehova. Paano mo maipapakita ang pagnanais mong mapasaya siya?