Pumunta sa nilalaman

Ano ang Puwede Kong Ipanalangin?

Ang sagot ng Bibliya

 Kahit ano, basta kaayon ito ng mga kahilingan ng Diyos na nasa Bibliya. “Anumang bagay ang hingin natin ayon sa . . . kalooban [ng Diyos], tayo ay pinakikinggan niya.” (1 Juan 5:14) Puwede mo rin kayang ipanalangin ang mga álalahanín mo? Siyempre. Sinasabi ng Bibliya: “Sa harap [ng Diyos] ay ibuhos ninyo ang inyong puso.”—Awit 62:8.

Ang mga puwede mong hilingin sa panalangin

  •   Pananampalataya sa Diyos.—Lucas 17:5.

  •   Banal na espiritu, o aktibong puwersa ng Diyos, para matulungan kang gawin ang tama.—Lucas 11:13.

  •   Lakas para maharap ang problema at mapaglabanan ang tukso.—Filipos 4:13.

  •   Panloob na kapayapaan.—Filipos 4:6, 7.

  •   Karunungan para makagawa ng tamang desisyon.—Santiago 1:5.

  •   Pang-araw-araw na pangangailangan.—Mateo 6:11.

  •   Kapatawaran sa kasalanan.—Mateo 6:12.