Gå direkt till innehållet

Bibeln

Ursprung och auktoritet

Vad är Bibeln?

Ta första steget på din resa in i Bibelns fascinerande värld.

Är Bibeln en bok med människors visdomsord?

Lägg märke till vad Bibeln själv säger.

Innehåller Bibeln Guds tankar?

Många bibelskribenter gav Gud äran för sina verk. Varför det?

Var det Mose som skrev Bibeln?

Mose skrev delar av Bibeln. Hur många var med och skrev Bibeln?

Kan man verkligen veta vilka som skrev Bibeln?

Bibelskribenterna själva säger att det de skrev kom från Gud, och ibland fick de budskap från änglar. Kan man tro på det de skrev?

Har Bibeln förändrats eller förvanskats?

Bibeln är verkligen en gammal bok. Så hur kan man veta att budskapet har bevarats intakt genom åren?

När började Gud skapa universum?

Svaret har att göra med hur orden ”begynnelsen” och ”dag” används i Första Moseboken.

Går vetenskapen och Bibeln ihop?

Finns det vetenskapliga felaktigheter i Bibeln?

Lär Bibeln att jorden är platt?

Stämmer det Bibeln säger med vetenskap?

Är Bibeln en västerländsk bok?

Vilken del av världen kom bibelskribenterna ifrån?

När skrevs skildringarna om Jesus?

Hur lång tid gick det mellan Jesus död och nedtecknandet av evangelierna?

Läsa och förstå Bibeln

Vad behövs för att förstå Bibeln?

Du kan förstå Bibelns budskap.

Motsäger Bibeln sig själv?

Undersök sådant som kan verka som motsägelser i Bibeln och metoderna du kan använda för att få rätt förståelse.

Vem eller vad är Guds ord?

Termen har mer än en betydelse när den används i Bibeln.

Vad betyder ”öga för öga”?

Betyder ”öga för öga” att man kan ta hämnd?

Vad är de tio budorden?

Vilka fick dem? Behöver de kristna hålla dem?

Vad innebär det att vara en ”barmhärtig samarit”?

På ett skickligt sätt använde Jesus den här berättelsen för att lära oss hur vi ska behandla andra, oavsett deras bakgrund eller nationalitet.

Vad är Tora?

Vem skrev den? Gäller lagarna i Tora för alltid?

Profetior och symbolik

Vad är en profetia?

Inte alla profetior handlar om framtiden.

Vad har tal och siffror i Bibeln för innebörd? Godkänner Bibeln numerologi?

Läs om några exempel på vilken symbolisk innebörd vissa tal i Bibeln har, och ta reda på hur det skiljer sig från numerologi.

Vad visar Bibelns kronologi om året 1914?

Profetian om de sju tiderna i Daniel kapitel 4 visar att mänskligt styre går mot sitt slut.

Uppenbarelseboken – Vad handlar den om?

Uppenbarelseboken säger själv att de som läser, förstår och tillämpar budskapet kommer att vara lyckliga.

Vad är det nya Jerusalem?

Hur påverkas du av den här unika staden?

Vad är det sjuhövdade vilddjuret i kapitel 13 i Uppenbarelseboken?

Vilddjuret har myndighet, makt och en tron. Vad visar den här bibliska profetian mer?

Vad är det scharlakansröda vilddjuret i kapitel 17 i Uppenbarelseboken?

Vilka kännetecken kan hjälpa dig att identifiera det scharlakansröda vilddjuret i kapitel 17 i Uppenbarelseboken?

Vad betyder talet 666?

Bibeln visar vad talet 666 och vilddjurets märke betyder.

Vad är det stora Babylon?

Bibeln beskriver det både som en stad och som en kvinna.

Vad är eldsjön? Betyder den samma sak som helvetet eller Gehenna?

Jesus har ”nycklarna till döden och helvetet”, men har han också en nyckel till eldsjön?

Vilka var den rike mannen och Lasarus?

Visar Jesus liknelse att goda människor kommer till himlen och att onda plågas i ett brinnande helvete?

Världens undergång

Hur känner man igen ”de sista dagarna”?

Det finns många förutsägelser i Bibeln som visar vad som skulle hända under de sista dagarna.

Har Bibeln förutsagt hur människor skulle tänka och uppföra sig i vår tid?

Bibeln har förutsagt att människor skulle förändras till det sämre.

Vad är den stora prövningen?

Profetior om ändens tid talar om den svåraste period mänskligheten någonsin upplevt. Vad kommer att hända då?

Vad är striden vid Harmageddon?

Ordet Harmageddon förekommer bara på ett ställe i Bibeln, men själva striden omtalas på flera ställen.

Kommer jorden att gå under?

Bibelns svar kanske förvånar dig.

När kommer världens undergång?

Berättar Bibeln den exakta tidpunkten?

Vad ska Guds rike göra?

Fakta om hur det ska bli när Guds rike regerar över jorden.

Människor, platser och saker

Vad kan vi lära oss av kvinnorna i Bibeln?

Se skillnaden mellan kvinnor som hyllas i Bibeln och sådana som var rent ut sagt hemska.

Är Maria Guds moder?

Bibeln såväl som kristenhetens historia ger ett tydligt svar på den frågan.

Vad säger Bibeln om jungfru Maria?

Handlar läran om ”den obefläckade avlelsen” om Jesus?

Vem var Johannes döparen?

Hans budskap hjälpte judarna att förstå vem som var den utlovade Messias.

Vem var Maria Magdalena?

Några vanliga uppfattningar om henne har inget stöd i Bibeln.

Vilka var ”de tre vise männen”? Följde de Betlehemsstjärnan?

Många av de termer som används kring jul finns inte med i Bibeln.

Vad säger Bibeln om Daniel?

Gud gav honom syner av sådant som vi upplever just nu.

Vem var Kains fru?

Med Bibeln som utgångspunkt kan man få ett tillfredsställande svar på den här frågan.

Är berättelsen om Noa och syndafloden bara en myt?

Bibeln berättar att Gud vid ett tillfälle använde sig av en översvämning för att ta bort de onda. Vad i Bibeln visar att det här har inträffat på riktigt?

Vad är förbundsarken?

Gud sa åt de forntida israeliterna att bygga det här föremålet. Vad var syftet med arken?

Var det svepningen i Turin som användes när Jesus begravdes?

Tre viktiga fakta om svepningen hjälper oss att komma fram till svaret.

Vad säger Bibeln om dinosaurierna?

Stämmer det med vetenskapliga fakta?

Använde Gud evolution för att skapa olika livsformer?

Det finns inget i Bibeln som motsäger det forskare har kunnat observera om de variationer som förekommer inom det som Bibeln kallar ”slag”.

Praktiskt värde

Kan Bibeln hjälpa mig att få en lycklig familj?

Bra råd från Bibeln som redan har hjälpt miljoner män och kvinnor att få en lycklig familj.

Vad säger Bibeln om vänskap?

Bra vänner tar fram det bästa hos varandra och stärker varandras goda sidor. Välj vänner med omsorg.

Vad är den gyllene regeln?

När Jesus lärde andra den gyllene regeln pratade han inte bara om hur man ska behandla människor i allmänhet, utan även sina fiender.

Vad innebär det att ”älska sina fiender”?

Jesus enkla uppmaning kan vara svår att tillämpa i praktiken.

Hur tar man bra beslut?

Sex tips från Bibeln som kan hjälpa dig att ta bra beslut.

Vad kan ge mig hopp?

Bibelns vägledning kan förbättra livskvaliteten nu och hjälpa dig att se ljust på framtiden.

Är pengar roten till allt ont?

Uttrycket ”pengar är roten till allt ont” är ett lösryckt citat från Bibeln.

Pengar och skulder – Kan Bibeln hjälpa oss?

Lycka kan inte köpas för pengar, men fyra bibliska principer kan hjälpa dig att hantera din ekonomi.

Kan Bibeln hjälpa mig om jag har en kronisk sjukdom?

Ja! Läs om tre steg som kan hjälpa dig om du har en kronisk sjukdom.

Vad säger Bibeln om att hämnas?

Bibelns råd har hjälpt många att inte ge efter för impulsen att hämnas.

Vad säger Bibeln om vrede?

Är det alltid fel att bli arg? Vad kan man göra när man börjar känna sig irriterad?

Kan Bibeln hjälpa mig om jag är deprimerad?

Det finns tre saker Gud ger som hjälp när du känner dig deprimerad.

Kan religion, Gud eller Bibeln ge mig ett mer meningsfullt liv?

Vänskap med Gud kan förbättra livet nu och i framtiden.

Vad säger Bibeln om att älska sig själv?

Jesus sa: ”Du skall älska din nästa som dig själv.” Vad menade han med det?