Gå direkt till innehållet

Vad är de tio budorden?

Vad är de tio budorden?

Bibelns svar

 De tio budorden, eller tio Guds bud, är lagar som Gud gav det forntida Israel. Benämningen kommer av det hebreiska uttrycket ‛asẹreth haddevarịm (ordagrant ”de tio orden”). Det förekommer tre gånger i Moseböckerna (Tora), de fem första böckerna i Bibeln. (2 Moseboken 34:28; 5 Moseboken 4:13; 10:4) Motsvarande uttryck på grekiska är dẹka (tio) lọgous (ord), varifrån begreppet dekalogen kommer.

 Gud skrev de tio budorden på två stentavlor och gav dem till sin profet Mose på berget Sinai. (2 Moseboken 24:12–18) Budorden kan man läsa i 2 Moseboken 20:1–17 och i 5 Moseboken 5:6–21.

 De tio budorden

  1.   Tillbe endast Jehova Gud. (2 Moseboken 20:3)

  2.   Tillbe inte avgudar. (2 Moseboken 20:4–6)

  3.   Använd inte Guds namn på ett ovärdigt sätt. (2 Moseboken 20:7)

  4.   Håll sabbaten. (2 Moseboken 20:8–11)

  5.   Respektera dina föräldrar. (2 Moseboken 20:12)

  6.   Mörda inte. (2 Moseboken 20:13)

  7.   Begå inte äktenskapsbrott. (2 Moseboken 20:14)

  8.   Stjäl inte. (2 Moseboken 20:15)

  9.   Vittna inte falskt. (2 Moseboken 20:16)

  10.   Ha inte orätta begär. (2 Moseboken 20:17)

 Varför skiljer sig indelningen ibland åt?

 I Bibeln numreras inte buden, och därför går meningarna isär när det gäller hur de ska delas in. Ovanstående lista är en vanlig indelning. Men ibland delas budorden upp på andra sätt. Skillnaderna inbegriper det första, andra och tionde budet. a

 Vad var syftet med de tio budorden?

 De tio budorden ingick i den mosaiska lagen. Lagen innehöll över 600 föreskrifter och fastställde villkoren för en överenskommelse, eller ett förbund, mellan Gud och det forntida Israel. (2 Moseboken 34:27) Gud lovade att israeliterna skulle få ett bra liv om de följde den mosaiska lagen. (5 Moseboken 28:1–14) Men huvudsyftet med lagen var att förbereda israeliterna för den utlovade Messias, eller Kristus. (Galaterna 3:24)

 Måste de kristna följa de tio budorden?

 Nej. Gud gav lagen, där de tio budorden ingick, specifikt till det forntida Israel. (5 Moseboken 5:2, 3; Psalm 147:19, 20) Den mosaiska lagen gäller alltså inte de kristna. Till och med kristna med judisk bakgrund blev ”lösta från lagen”. (Romarna 7:6) b Lagen till Israel ersattes av ”Kristus lag”, som inbegriper allt som Jesus uppmanade sina efterföljare att göra. (Galaterna 6:2; Matteus 28:19, 20)

 Är de tio budorden fortfarande relevanta?

 Ja. De tio budorden ger oss en inblick i hur Gud tänker, och därför kan vi ha nytta av att undersöka dem. (2 Timoteus 3:16, 17) Buden grundar sig på pålitliga och tidlösa principer. (Psalm 111:7, 8) Faktum är att många av principerna i buden ligger till grund för de läror som finns i det som brukar kallas för Nya testamentet. (Se rutan ” Principer från de tio budorden som återfinns i Nya testamentet”.)

 Jesus visade att hela den mosaiska lagen, däribland de tio budorden, vilade på två grundläggande bud: ”’Du ska älska Jehova, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och med hela ditt sinne.’ Detta är det största och viktigaste budet. Det andra, som liknar det, är: ’Du ska älska din medmänniska som dig själv.’ Det är de här två buden som hela lagen ... bygger på.” (Matteus 22:34–40) Så även om de kristna inte behöver följa den mosaiska lagen är de befallda att älska Gud och sina medmänniskor. (Johannes 13:34; 1 Johannes 4:20, 21)

  Principer från de tio budorden som återfinns i Nya testamentet

Princip

Vers(er) i Nya testamentet

Tillbe endast Jehova Gud

Uppenbarelseboken 22:8, 9

Tillbe inte avgudar

1 Korinthierna 10:14

Respektera Guds namn

Matteus 6:9

Tillbe Gud regelbundet

Hebréerna 10:24, 25

Respektera dina föräldrar

Efesierna 6:1, 2

Mörda inte

1 Johannes 3:15

Begå inte äktenskapsbrott

Hebréerna 13:4

Stjäl inte

Efesierna 4:28

Vittna inte falskt

Efesierna 4:25

Ha inte orätta begär

Lukas 12:15

a Enligt judisk tradition ”utgör 2 Moseboken 20:2 det första ’ordet’, och vers 3–6 ses som ett enda, dvs. det andra”. (The Jewish Encyclopedia) Enligt katolsk tradition å andra sidan ses 2 Moseboken 20:1–6 som ett enda bud. Det innebär att budet om att inte missbruka Guds namn blir det andra budet. Men för att det ändå ska bli tio bud delar man upp det sista budet om att inte ha begär till sin medmänniskas hustru och ägodelar i två delar.

b I Romarna 7:7 nämns det tionde budet som ett exempel på något som stod i lagen, vilket bevisar att de tio budorden ingick i den mosaiska lagen.