Gå direkt till innehållet

Vem eller vad är Guds ord?

Bibelns svar

 Uttrycket ”Guds ord” syftar oftast på ett budskap från Gud eller en samling av budskap från honom. (Lukas 11:28) Men på några få ställen används ”Guds Ord” eller ”Ordet” som ett namn på en person. (Uppenbarelseboken 19:13; Johannes 1:14)

 Ett budskap från Gud. Profeterna sa ofta att de budskap de förkunnade var Guds ord. Jeremia introducerade till exempel sitt profetiska budskap med att säga att ”Jehovas ord” kom till honom. (Jeremia 1:4, 11, 13; 2:1) Innan profeten Samuel berättade för Saul att Gud hade valt honom till kung sa han: ”Stanna själv kvar nu, så skall jag låta dig höra Guds ord.” (1 Samuelsboken 9:27)

 Ett namn på en person. I Bibeln är ”Ordet” en benämning på Jesus Kristus, både som andevarelse i himlen och som människa på jorden. Här är några skäl till att vi kan dra den slutsatsen:

  •   Ordet fanns till långt innan alla andra skapelser. ”I begynnelsen var Ordet, ... Denne var i begynnelsen hos Gud.” (Johannes 1:1, 2) Jesus är ”den förstfödde av all skapelse; ... han är före allt annat”. (Kolosserna 1:13–15, 17)

  •   Ordet kom till jorden som människa. ”Ordet blev kött och bodde ibland oss.” (Johannes 1:14) Jesus Kristus ”utblottade sig själv och tog en slavs gestalt och framträdde i människors likhet”. (Filipperna 2:5–7)

  •   Ordet är Guds son. Efter att Johannes sagt att ”Ordet blev kött” sa han: ”Vi fick en syn av hans härlighet, en sådan härlighet som tillhör en enfödd son från en fader.” (Johannes 1:14) Johannes skrev också: ”Jesus Kristus är Guds Son.” (1 Johannes 4:15)

  •   Ordet har gudalika egenskaper. Det står att Ordet var ”en gud”, eller ”gudomlig” som en del översättningar säger. (Johannes 1:1) Jesus är ”återskenet av hans [Guds] härlighet och den exakta bilden av själva hans väsen”. (Hebréerna 1:2, 3)

  •   Ordet regerar som kung. Bibeln nämner att det på huvudet på ”Guds Ord” finns ”många kronor”. (Uppenbarelseboken 19:12, 13, Svenska Folkbibeln) Ordet kallas också ”Kungarnas Kung och herrarnas Herre”. (Uppenbarelseboken 19:16) På ett annat ställe står det att Jesus är ”Kungen över dem som härskar som kungar och Herren över dem som härskar som herrar”. (1 Timoteus 6:14, 15)

  •   Ordet tjänar som Guds talesman. Titeln ”Ordet” visar att Gud använder den som bär den titeln för att förmedla information och instruktioner. Jesus sa att han hade den rollen: ”Fadern själv, som har sänt mig, han har gett mig en befallning om vad jag skall säga och vad jag skall tala. ... Därför talar jag vad jag talar, alldeles så som Fadern har sagt mig det.” (Johannes 12:49, 50)