Gå direkt till innehållet

Vad säger Bibeln om jungfru Maria?

Vad säger Bibeln om jungfru Maria?

 Bibelns svar

 Bibeln säger att Maria, Jesus mor, var jungfru, alltså oskuld, när hon fick den stora förmånen att föda honom. Det här underverket var förutsagt i bibelboken Jesaja, och uppfyllelsen kan vi läsa om i evangelierna Matteus och Lukas.

 I en profetia förutsade Jesaja följande angående Messias födelse: ”Den unga kvinnan ska bli med barn och föda en son.” (Jesaja 7:14) Efter att Matteus i sin skildring redogjort för att Maria mirakulöst blev gravid, inspirerade Gud honom att tillämpa Jesajas profetia på henne och Jesus: ”Allt detta inträffade för att det som Jehova hade sagt genom sin profet skulle uppfyllas: ’Jungfrun a ska bli med barn och föda en son, och han ska få namnet Immanuel’, som översatt betyder ’Gud är med oss’.” (Matteus 1:22, 23)

 Evangelieskribenten Lukas skrev också om Marias mirakulösa graviditet. Han skrev att Gud sände ängeln Gabriel ”till en jungfru som hette Maria. Hon var förlovad med en man av Davids släkt som hette Josef.” (Lukas 1:26, 27, fotnoten) Maria själv bekräftade att hon var jungfru. När hon fick reda på att hon skulle bli mor till Jesus, Messias, frågade hon: ”Hur ska det gå till? Jag har ju inte legat med någon man.” (Lukas 1:34)

 Hur kunde en jungfru få barn?

 Maria blev gravid genom helig ande, Guds aktiva kraft. (Matteus 1:18) Ängeln sa till henne: ”Helig ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska överskugga dig. Därför ska pojken som föds vara helig och kallas Guds son.” b (Lukas 1:35) Genom ett underverk överförde Gud sin sons liv till Marias livmoder, och på så sätt blev hon med barn.

 Vad var syftet med jungfrufödseln?

 Gud lät Jesus födas av en jungfru för att Jesus skulle få en fullkomlig kropp och därigenom kunna rädda mänskligheten från synd och död. (Johannes 3:16; Hebréerna 10:5) Gud överförde sin sons liv till Marias livmoder. Sedan skyddade uppenbarligen Guds heliga ande det växande fostret från att befläckas av ofullkomlighet. (Lukas 1:35)

 Jesus föddes alltså som en fullkomlig människa och motsvarade det som Adam hade varit innan han syndade. Bibeln säger om Jesus: ”Han syndade aldrig.” (1 Petrus 2:22) Eftersom Jesus var fullkomlig kunde han betala en lösen och friköpa människor från synd och död. (1 Korinthierna 15:21, 22; 1 Timoteus 2:5, 6)

 Var Maria jungfru hela sitt liv?

 Bibeln lär inte att Maria var jungfru hela sitt liv, eller ”den eviga jungfrun”. Den visar att hon fick fler barn. (Matteus 12:46; Markus 6:3; Lukas 2:7; Johannes 7:5)

Bibeln säger att Jesus hade flera syskon.

 Handlar läran om ”den obefläckade avlelsen” om Jesus?

 Nej. Enligt New Catholic Encyclopedia är läran om den obefläckade avlelsen ”tron på att jungfru Maria var fri från arvsynd ända från början av sitt liv, dvs. från sin avlelse. Resten av mänskligheten ärver ett tillstånd som är befläckat av synd ... Men Maria blev, tack vare en fulländad nåd, skyddad från att befläckas av arvsynden.” c

 Men Bibeln säger ingenstans att Maria skulle ha varit fri från arvsynd. (Psalm 51:5; Romarna 5:12) Maria visade faktiskt själv att hon bar på synd eftersom hon frambar det syndoffer som den mosaiska lagen krävde av kvinnor som nyss fått barn. (3 Moseboken 12:2–8; Lukas 2:21–24) New Catholic Encyclopedia säger: ”Läran om den obefläckade avlelsen finns inte uttryckligen i Skriften ... [Det] är en lära som kyrkan har skapat.”

 Hur bör vi betrakta Maria?

 Maria är ett fint exempel på tro, lydnad och ödmjukhet. Hon var en andlig människa, och vi gör väl i att efterlikna henne. (Hebréerna 6:12)

 Men trots Marias särskilda roll som Jesus mor säger Bibeln inte att vi ska be till eller tillbe henne. Jesus visade inte henne någon unik ära, och han sa inte heller till sina efterföljare att göra det. Hon omnämns faktiskt bara i 5 av 27 böcker i Nya testamentet: i evangelierna och en gång i Apostlagärningarna. (Apostlagärningarna 1:14)

 Bibeln ger inget stöd åt tanken att de kristna under det första århundradet skulle ha visat Maria någon speciell ära eller vördnad. Tvärtom är den tydlig med att de kristna enbart ska tillbe Gud. (Matteus 4:10)

a Det hebreiska ord som återgetts med ”den unga kvinnan” i Jesajas profetia, ‛almạh, kan syfta både på någon som är jungfru eller på någon som inte är det. Men under inspiration använde Matteus ett mer specifikt, grekiskt ord, parthẹnos, som betyder ”jungfru”.

b Vissa motsätter sig att man kallar Jesus ”Guds son” för att det i så fall skulle betyda att Gud hade haft sex med en kvinna. Men det är inte vad Bibeln lär. I själva verket omtalar Bibeln Jesus som ”Guds son” och ”den förstfödde av allt skapat” för att han är den förste och ende som skapats direkt av Gud. (Kolosserna 1:13–15) Även Adam, den första människan, kallas i Bibeln för ”son till Gud” eftersom Gud skapade honom. (Lukas 3:38)

c Andra utgåvan, band 7, sidan 331.