Gå direkt till innehållet

Vad säger Bibeln om vrede?

Vad säger Bibeln om vrede?

Bibelns svar

 Bibeln lär att okontrollerad vrede inte bara skadar en själv, utan även ens omgivning. (Ordspråksboken 29:22) Det kan vara berättigat att bli arg ibland, men Bibeln visar att den som gång på gång får ”vredesutbrott ... inte [ska] ärva Guds rike”. (Galaterna 5:19–21) Bibeln innehåller principer som kan hjälpa en person att hantera sitt temperament.

 Är det alltid fel att bli arg?

 Nej, ibland är det faktiskt berättigat. Bibeln nämner till exempel att den trogne mannen Nehemja ”blev mycket upprörd” när han fick veta att några av hans medtroende blev förtryckta. (Nehemja 5:6)

 Ibland känner Gud vrede. Ett exempel var när hans folk, Israel, började tillbe falska gudar och därigenom bröt överenskommelsen att endast tillbe honom. ”Då flammade Jehovas [Guds] vrede upp mot Israel.” (Domarboken 2:13, 14) Men vrede är inte ett framträdande drag i Jehovas personlighet. Hans vrede är alltid motiverad och behärskad. (2 Moseboken 34:6; Jesaja 48:9)

 När är det fel att bli arg?

 Det är fel att bli arg om vreden är okontrollerad eller oberättigad, vilket ofta är fallet med oss ofullkomliga människor. Här är några exempel:

  •   Kain blev ”utom sig av ilska” när Gud inte godkände hans offer. Kain gjorde inte något åt sin vrede, och det slutade med att han mördade sin bror. (1 Moseboken 4:3–8)

  •   Profeten Jona ”blev väldigt besviken och arg” när Gud skonade invånarna i staden Nineve. Gud tillrättavisade Jona och förklarade att han inte hade ”rätt att vara så arg”, utan i stället borde ha varit glad över att de onda nineviterna hade ändrat sig. (Jona 3:10–4:1, 4, 11) a

 De här två exemplen visar att oberättigad ”vrede ... inte [leder] till att någon gör det som är rätt i Guds ögon”. (Jakob 1:20)

 Hur kan man hantera sitt temperament?

  •   Inse faran med okontrollerad vrede. En del tänker att det är ett tecken på styrka att ge utlopp för sina aggressioner. Men egentligen är det en allvarlig svaghet att inte kunna behärska sig. Bibeln varnar: ”Som en stad med nedrivna murar är den som inte kan kontrollera sitt humör.” (Ordspråksboken 25:28; 29:11) Om man däremot arbetar på att tygla sitt humör visar man att man har inre styrka och gott omdöme. (Ordspråksboken 14:29) Bibeln säger: ”Den som är sen till vrede är starkare än en mäktig krigare.” (Ordspråksboken 16:32, fotnoten)

  •   Ta itu med ditt humör innan du gör något du får ångra.Psalm 37:8 står det: ”Stilla din vrede och överge raseri, reta inte upp dig så att du gör något dumt.” När vi blir arga har vi alltså ett val. Vi kan välja att släppa det hela innan vi råkar göra ”något dumt”. Då följer vi också rådet i Efesierna 4:26: ”Om ni blir arga, så synda inte.”

  •   Gå om möjligt i väg om du börjar känna dig arg. ”Att starta ett gräl är som att öppna en fördämning”, säger Bibeln, ”så dra dig undan innan striden bryter ut.” (Ordspråksboken 17:14) Oftast är det bra att snabbt lösa konflikter med andra, men ibland kan båda parter behöva lugna ner sig innan man kan prata igenom saken lugnt och sansat.

  •    Få en helhetsbild. ”Insikt lägger band på vreden”, står det i Ordspråksboken 19:11. Man behöver ha hela bilden klar för sig innan man kan dra en korrekt slutsats. Om man lyssnar noga på andras åsikter i en fråga är risken inte lika stor att man blir arg i onödan. (Jakob 1:19)

  •    Be om ett inre lugn. När vi ber kan vi få uppleva ”Guds frid, som övergår allt förstånd”. (Filipperna 4:7) Bönen är ett av de främsta sätten som vi kan få del av Guds ande på, och den kan hjälpa oss att utveckla egenskaper som frid, tålamod och självbehärskning. (Lukas 11:13; Galaterna 5:22, 23)

  •   Välj dina vänner med omsorg. Vi människor har en tendens att ta efter dem vi umgås med. (Ordspråksboken 13:20; 1 Korinthierna 15:33) Det är inte utan orsak som Bibeln ger varningen: ”Umgås inte med dem som har ett hetsigt temperament, håll dig borta från dem som är argsinta.” Bibeln säger vidare: ”Annars blir du som de och lägger en fälla för dig själv.” (Ordspråksboken 22:24, 25)

a Det verkar som att Jona tog emot tillrättavisningen och slutade vara upprörd, eftersom Gud använde honom för att skriva den bibelbok som bär hans namn.