Gå direkt till innehållet

Jesus

Vem är Jesus?

Var Jesus bara en god människa?

Varför Jesus från Nasaret var den mest inflytelserika människa som någonsin levt på jorden.

Är Jesus den allsmäktige Guden?

Vad sa Jesus om sin ställning i förhållande till Gud?

Varför kallas Jesus Guds son?

Varför kallas Jesus Guds son, när Gud inte blev förälder på samma sätt som människor blir det?

Vem är antikrist?

Kommer han, eller är han redan här?

Vem eller vad är Guds ord?

Termen har mer än en betydelse när den används i Bibeln.

Vem är ärkeängeln Mikael?

Han omnämns även med ett annat namn som du förmodligen är mer bekant med.

Jesus liv på jorden

När föddes Jesus?

Ta reda på varför julen firas i slutet av december.

Vad säger Bibeln om jungfru Maria?

Handlar läran om ”den obefläckade avlelsen” om Jesus?

Vilka var ”de tre vise männen”? Följde de Betlehemsstjärnan?

Många av de termer som används kring jul finns inte med i Bibeln.

Tror historiker att Jesus har funnits?

Tror de att Jesus var en verklig person?

Innehåller Bibeln sanningen om Jesus liv?

Fakta om evangelieskildringarna och de äldsta kända handskrifterna.

Hur såg Jesus ut?

Bibeln ger oss några ledtrådar till hur han kan ha sett ut.

Var Jesus gift? Hade Jesus syskon?

Bibeln nämner inte uttryckligen Jesus civilstånd, så hur kan man veta om han var gift eller inte?

När skrevs skildringarna om Jesus?

Hur lång tid gick det mellan Jesus död och nedtecknandet av evangelierna?

Jesus död och uppståndelse

Varför dog Jesus?

Vilken nytta har vi av att Jesus dog för oss?

Dog Jesus på ett kors?

Många anser att korset är själva symbolen för kristendomen. Ska vi använda det i vår tillbedjan?

Var det svepningen i Turin som användes när Jesus begravdes?

Tre viktiga fakta om svepningen hjälper oss att komma fram till svaret.

Hade Jesus en fysisk eller andlig kropp efter sin uppståndelse?

I Bibeln sägs det att Jesus ”gjordes levande i anden”, så hur kunde hans lärjungar se och röra vid honom efter uppståndelsen?

Jesus roll i Guds avsikter

På vilket sätt är Jesus vår frälsare?

Varför behöver Jesus vädja för vår skull? Räcker det att tro på Jesus för att bli räddad?

Räcker det att tro på Jesus för att bli räddad?

Bibeln säger att vissa som tror på Jesus inte kommer att bli räddade. Vad beror det på?

Varför ska man be i Jesus namn?

Läs om hur vi ärar Gud om vi ber i Jesus namn och hur vi visar respekt för Jesus.

Vad är Kristus ankomst?

Kommer han att vara synlig?