Gå direkt till innehållet

Vad är striden vid Harmageddon?

Vad är striden vid Harmageddon?

Bibelns svar

 Harmageddon är det slutliga kriget mellan Gud och de politiska makterna på jorden. De här regeringarna och deras anhängare motarbetar Gud redan nu genom att vägra att underordna sig hans styre. (Psalm 2:2) Striden vid Harmageddon kommer att innebära slutet för människors styre. (Daniel 2:44)

 Ordet ”Harmageddon” förekommer bara på ett ställe i Bibeln, i Uppenbarelseboken 16:16. Den bibelboken visar profetiskt att ”kungarna på hela den bebodda jorden” kommer att samlas ”till kriget på Guds, den Allsmäktiges, stora dag” på ”den plats som på hebreiska kallas Harmageddon”. (Uppenbarelseboken 16:14, 16, noten)

 Vilka kommer att ta del i Harmageddonstriden? Jesus Kristus kommer tillsammans med sin himmelska armé att besegra Guds fiender. (Uppenbarelseboken 19:11–16, 19–21) De här fienderna är bland annat dem som motsätter sig Guds myndighet och kränker honom. (Hesekiel 39:7)

 Kommer Harmageddon att utkämpas i Mellanöstern? Nej, Harmageddonstriden är inte begränsad till ett visst område, utan kommer att omfatta hela jorden. (Jeremia 25:32–34; Hesekiel 39:17–20)

 Harmageddon, som ibland återges ”Har-Magedon” (på hebreiska Har Meghiddọ̄n), betyder ”Megiddos berg”. Megiddo var en stad som låg i det forntida Israels område. Historien berättar om avgörande slag som utkämpades i närheten av Megiddo, och några av dem omtalas i Bibeln. (Domarboken 5:19, 20; 2 Kungaboken 9:27; 23:29) Men Harmageddon kan inte syfta på det bokstavliga området kring det forntida Megiddo. Det finns inget stort berg där, och inte ens hela den närliggande Jisreelslätten skulle kunna rymma alla som kommer att strida mot Gud. Harmageddon är i stället den situation som kommer att uppstå när världens politiska makter samlas för att utkämpa sin sista strid mot Gud och hans styre.

 Hur kommer Harmageddonstriden att gå till? Vi vet inte hur Gud kommer att använda sin kraft, men vi vet att han har sådana vapen till sitt förfogande som han använde på Bibelns tid – hagel, jordbävningar, översvämmande skyfall, eld, svavel, åskväder och sjukdom. (Job 38:22, 23; Hesekiel 38:19, 22; Habackuk 3:10, 11; Sakarja 14:12) I ren förvirring kommer åtminstone en del av Guds fiender att döda varandra, men till slut kommer de ändå att inse att det är Gud som strider mot dem. (Hesekiel 38:21, 23; Sakarja 14:13)

 Är Harmageddon detsamma som världens ände? Harmageddon innebär inte slutet för vår planet, eftersom jorden är mänsklighetens eviga hem. (Psalm 37:29; 96:10; Predikaren 1:4) Mänskligheten kommer inte att förintas, utan i stället ska människor bli räddade, för ”en stor skara” av Guds tjänare ska få överleva Harmageddon. (Uppenbarelseboken 7:9, 14; Psalm 37:34)

 Men när Bibeln talar om ”världen” syftar det inte alltid på jorden. Ibland syftar det på det onda mänskliga samhället som har vänt sig bort från Gud. (1 Johannes 2:15–17) Och i den meningen är Harmageddon detsamma som ”världens ände”. (Matteus 24:3, Reformationsbibeln)

 När kommer Harmageddon? När Jesus talade om den stora vedermödan, som slutar med striden vid Harmageddon, sa han: ”Om den dagen och timmen vet ingen något, inte ens himlarnas änglar, inte ens Sonen, utan bara Fadern.” (Matteus 24:21, 36) Men Bibeln visar ändå att Harmageddon ska komma under Jesus osynliga närvaro, som började 1914. (Matteus 24:37–39)