Gå direkt till innehållet

Är Bibeln en bok med människors visdomsord?

Är Bibeln en bok med människors visdomsord?

Bibelns svar

 Bibeln, eller Den heliga skrift, innehåller många visa uttalanden. Men lägg märke till vad Bibeln själv säger: ”Hela Skriften är inspirerad av Gud.” (2 Timoteus 3:16) Det finns mycket som stöder det påståendet. Tänk på det här:

  •   Ingen har någonsin lyckats bestrida att Bibeln är historiskt korrekt.

  •   Bibelskribenterna var ärliga och öppna. Deras uppriktighet gör att det känns äkta.

  •   Bibeln har ett centralt tema: att Guds rätt att härska över mänskligheten ska hävdas och att hans vilja eller avsikt ska förverkligas genom hans himmelska regering.

  •   Trots att Bibeln skrevs för flera tusen år sedan innehåller den inte de vetenskapliga felaktigheter som var allmänt accepterade på den tiden.

  •   Det finns dokumenterade historiska belägg för att Bibelns profetior, dvs. förutsägelser, har slagit in.