Gå direkt till innehållet

Är Bibeln en bok med människors visdomsord?

Bibelns svar

 Bibeln, eller Den heliga skrift, innehåller många visa uttalanden. Men lägg märke till vad Bibeln själv säger: ”Hela Skriften är inspirerad av Gud.” (2 Timoteus 3:16) Det finns mycket som stöder det påståendet. Tänk på det här:

  •   Ingen har någonsin lyckats bestrida att Bibeln är historiskt korrekt.

  •   Bibelskribenterna var ärliga och öppna. Deras uppriktighet gör att det känns äkta.

  •   Bibeln har ett centralt tema: att Guds rätt att härska över mänskligheten ska hävdas och att hans vilja eller avsikt ska förverkligas genom hans himmelska regering.

  •   Trots att Bibeln skrevs för flera tusen år sedan innehåller den inte de vetenskapliga felaktigheter som var allmänt accepterade på den tiden.

  •   Det finns dokumenterade historiska belägg för att Bibelns profetior, dvs. förutsägelser, har slagit in.