Gå direkt till innehållet

Är Maria Guds moder?

Bibelns svar

 Nej, Bibeln lär inte att Maria är Guds moder, och den säger inte heller att de kristna ska tillbe eller vörda Maria. a Tänk på det här:

  •   Maria hävdade aldrig att hon var Guds moder. I Bibeln sägs det att hon födde ”den Högstes Son”, ”Guds Son”, och inte Gud själv. (Lukas 1:32, 35)

  •   Jesus Kristus sa aldrig att Maria var Guds moder eller att hon skulle få särskild ära. Han rättade faktiskt en kvinna som gav Maria särskild uppmärksamhet och som prisade henne lycklig som hans mor. ”Nej”, sa han, ”lyckliga är snarare de som hör Guds ord och bevarar det!” (Lukas 11:27, 28)

  •   Uttrycken ”Guds moder” och ”Theotokos” (gudsföderska) förekommer inte i Bibeln.

  •   När Bibeln omnämner ”Himlens drottning” rör det sig inte om Maria, utan om en falsk gudinna som avfälliga israeliter tillbad. (Jeremia 44:15–19) Det kan ha syftat på Ishtar (Astarte), en babylonisk gudinna.

  •   De första kristna tillbad inte Maria, och de visade henne inte heller någon särskild ära. En historiker konstaterar att de första kristna ”skulle ha förkastat sådana kulter och förmodligen befarat att otillbörlig uppmärksamhet kring Maria kunde uppfattas som dyrkan av en gudinna”. (In Quest of the Jewish Mary)

  •   Enligt Bibeln har Gud alltid funnits. (Psalm 90:1, 2; Jesaja 40:28) Eftersom han inte har någon början kan han inte heller ha någon mor. Dessutom kan inte Maria ha haft Gud i sin livmoder, för Bibeln förklarar att inte ens ”himlarnas himmel” kan rymma honom. (1 Kungaboken 8:27)

Maria – mor till Jesus, inte till Gud

 Maria var judinna och avkomling till kung David i rakt nedstigande led. (Lukas 3:23–31) Hon var mycket uppskattad av Gud för sin tro och hängivenhet. (Lukas 1:28) Gud utvalde henne till att bli mor till Jesus. (Lukas 1:31, 35) Tillsammans med sin man, Josef, fick hon senare andra barn. (Markus 6:3)

 Bibeln visar att Maria blev en lärjunge till Jesus, men i övrigt finns det inte så många upplysningar om henne. (Apostlagärningarna 1:14)

a Flera kyrkor och samfund lär att Maria är Guds moder. De omnämner henne ibland som ”Himlens drottning” eller Theotokos, ett grekiskt ord som betyder ”gudsföderska”.