Gå direkt till innehållet

Gud

Vem är Gud?

Finns Gud?

Bibeln ger fem starka skäl till att tro på Gud.

Är Gud en opersonlig kraft?

I Bibeln sägs det att Gud skapade allting med hjälp av dynamisk energi, men bryr han sig om oss?

Finns Gud överallt?

Lär Bibeln att Gud är allestädes närvarande? Bor Gud på en specifik plats? Och bryr han sig om dig personligen?

Bor Gud på en särskild plats?

Står det något i Bibeln om var Gud bor? Finns Jesus på samma plats?

Har någon sett Gud?

Motsäger Bibeln sig själv när den på ett ställe säger att ”ingen människa har någonsin sett Gud” och på ett annat ställe säger att Mose ”fick se Israels Gud”?

Finns treenighetsläran i Bibeln?

Många religiösa inriktningar lär att Gud är treenig. Är det vad Bibeln säger?

Är Maria Guds moder?

Bibeln såväl som kristenhetens historia ger ett tydligt svar på den frågan.

Kan Gud ångra sig?

Motsäger Bibeln sig själv när det står att Gud säger: ”Då skall jag känna ånger”, men på ett annat ställe: ”Han är inte en människa, så att han skulle ångra sig”?

Vad är den heliga anden?

Varför beskriver Bibeln den heliga anden som Guds ”händer”?

Guds namn

Har Gud ett namn?

Många bibelöversättningar innehåller Guds egennamn. Ska man använda det?

Är Jesus Guds namn?

Jesus sa aldrig att han var den allsmäktige Guden. Varför inte det?

Vem är Jehova?

Är det bara judarnas Gud?

Hur många namn har Gud?

En del tror att Gud heter ”Allah”, ”Alfa och Omega”, ”El Shaddaj”, ”Jehova-Jire” och mycket annat. Spelar det någon roll vad vi kallar Gud?

Guds vilja

Vad är Guds vilja med mitt liv?

Behöver du få ett speciellt tecken eller en uppenbarelse från Gud för att få veta vad han vill med ditt liv? Ta reda på Bibelns svar.

Vad säger Bibeln om den fria viljan? Styr Gud ditt liv?

Många tror att ödet styr deras liv. Påverkar våra val om vi kommer att lyckas i livet eller inte?

Hur kan du lära känna Gud?

Sju saker du kan göra för att bli Guds vän.

Är Gud ansvarig för ondskan?

Alla kan drabbas av orättvisor och lidande – även de som tjänar Gud. Varför är det så?