Gå direkt till innehållet

Vem eller vad är ”Alfa och Omega”?

Vem eller vad är ”Alfa och Omega”?

Bibelns svar

 ”Alfa och Omega” – eller ”A och O”, som en del bibelöversättningar återger det – syftar på Jehova Gud, den Allsmäktige. Den här benämningen förekommer tre gånger i Bibeln, alla i Uppenbarelseboken. (Uppenbarelseboken 1:8; 21:6; 22:13; Svenska Folkbibeln) a

Varför kallar Gud sig för ”Alfa och Omega”?

 Uppenbarelseboken skrevs, precis som resten av Nya testamentet, på grekiska, och alfa och omega är den första och den sista bokstaven i det grekiska alfabetet. De här bokstävernas placering i alfabetet används för att framhålla att det är Jehova som är ”början och slutet”. (Uppenbarelseboken 21:6) Han har varit den allsmäktige Guden i all forntid och kommer att vara det i all framtid. Det är bara han som är ”från evighet till evighet”. (Psalm 90:2)

Vem är ”den förste och den siste”?

 Bibeln använder den här benämningen om både Jehova Gud och hans son, Jesus, men i olika betydelser. Här följer två exempel:

  •   I Jesaja 44:6 säger Jehova: ”Jag är den förste, och jag är den siste. Det finns ingen annan Gud än jag.” Här poängterar Jehova att han är den ende evige och sanne Guden och att han inte har någon jämlike. (5 Moseboken 4:35, 39) I det här sammanhanget betyder uttrycket alltså samma sak som ”Alfa och Omega”.

  •   Uttrycket ”den förste och den siste” förekommer också i Uppenbarelseboken 1:17, 18 och 2:8. Men här används de grekiska orden prọ̄tos och ẹschatos, inte alfa och omega. I de här verserna visar sammanhanget att den som det handlar om dog och sedan fick livet tillbaka. Här kan det alltså inte röra sig om Gud, eftersom han aldrig kan dö. (Habackuk 1:12) Jesus däremot dog och blev uppväckt. (Apostlagärningarna 3:13–15) Han var den förste som uppväcktes till odödligt liv som andevarelse i himlen, och där lever han nu i ”evigheters evighet”. (Uppenbarelseboken 1:18; Kolosserna 1:18) Alla som blev uppväckta efter Jesus blev det genom honom. (Johannes 6:40, 44) Därför var han den siste som blev uppväckt direkt av Jehova. (Apostlagärningarna 10:40) Så i det här avseendet kan Jesus kallas för ”den förste och den siste”.

Visar Uppenbarelseboken 22:13 att Jesus är ”Alfa och Omega”?

 Nej. Det står inte rakt ut vem det är som talar i Uppenbarelseboken 22:13, och det är flera olika som uttalar sig i det här kapitlet. William Barclay, professor i teologi och bibelkritik, kommenterade den här delen av Uppenbarelseboken: ”Detta har nedtecknats utan tydlig ordning; ... och ofta är det väldigt svårt att säkert säga vem som faktiskt talar.” (The Revelation of John, band 2, reviderad upplaga, sidan 223) Det är därför rimligt att titeln ”Alfa och Omega” i Uppenbarelseboken 22:13 syftar på samma person som på de andra ställena i Uppenbarelseboken – Jehova Gud.

a I Karl XII:s bibel förekommer uttrycket även en fjärde gång, i Uppenbarelseboken 1:11. Men uttrycket finns inte med där i de äldsta grekiska handskrifterna, utan är uppenbarligen ett senare tillägg. Därför utelämnar de flesta moderna översättningar uttrycket i den här versen.