Gå direkt till innehållet

Är Jesus den allsmäktige Guden?

Är Jesus den allsmäktige Guden?

Bibelns svar

 Jesus motståndare anklagade honom för att jämställa sig med Gud. (Johannes 5:18; 10:30–33) Men Jesus påstod aldrig att han var på samma nivå som den allsmäktige Guden. Han sa: ”Fadern är större än jag.” (Johannes 14:28)

 Jesus första efterföljare betraktade inte honom som jämställd med den allsmäktige Guden. Aposteln Paulus skrev till exempel att Gud efter Jesus uppståndelse ”upphöjde ... honom ... till en högre ställning”. Det är tydligt att Paulus inte ansåg att Jesus var den allsmäktige Guden. Hur skulle Gud annars ha kunnat upphöja Jesus till en högre ställning? (Filipperna 2:9)