Gå direkt till innehållet

Hur många namn har Gud?

Hur många namn har Gud?

Bibelns svar

 Gud har bara ett personnamn. Det skrivs יהוה på hebreiska och kan återges med ”Jehova” på svenska. a Gud sa genom sin profet Jesaja: ”Jag är Jehova. Det är mitt namn.” (Jesaja 42:8) Det här namnet förekommer omkring 7 000 gånger i gamla bibelhandskrifter, vilket är mycket oftare än någon annans namn eller andra benämningar på Gud. b

Har Jehova några andra namn?

 Även om Bibeln visar att Gud bara har ett personnamn används många titlar och benämningar på honom. Här följer en lista på några av dem som beskriver olika sidor av Jehovas personlighet.

Titel

Hänvisning

Innebörd

Alfa och Omega

Uppenbarelseboken 1:8; 21:6; 22:13

”Den förste och den siste”, eller ”början och slutet”, betyder att det inte fanns någon allsmäktig Gud före Jehova och att det inte kommer att finnas någon efter honom. (Jesaja 43:10) Alfa och omega är den första och den sista bokstaven i det grekiska alfabetet.

Allah

(Ingen)

Ordet ”Allah” kommer från arabiskan och är inte ett personnamn, utan en titel som betyder ”Gud”. Bibelöversättningar på arabiska och andra språk använder ”Allah” som en motsvarighet till ”Gud”.

Den Allraheligaste

Ordspråksboken 9:10

Mer helig (moraliskt ren) än någon annan.

Den Allrahögste

Daniel 7:18, 27

Den mäktigaste av alla.

Den Allsmäktige

1 Moseboken 17:1

Har oövervinnlig kraft och makt. Det hebreiska uttrycket ’El Shaddạj, ”den allsmäktige Guden”, förekommer sju gånger i Bibeln.

Den Gamle av dagar

Daniel 7:9, 13, 22

Har ingen början; fanns innan någon annan eller något annat existerade. (Psalm 90:2)

Den Högste

Psalm 47:2

Innehar den högsta ställningen.

Den lycklige Guden

1 Timoteus 1:11

Kännetecknas av glädje och lycka. (Psalm 104:31)

Den som hör bön

Psalm 65:2

Lyssnar personligen på alla böner som bes till honom i tro.

Evighetens Kung

Uppenbarelseboken 15:3

Hans styre har ingen början och inget slut.

Far

Matteus 6:9

Har gett liv åt allt.

Gud

1 Moseboken 1:1

Någon eller något som tillbes. Betyder ”den starke”. Det hebreiska ordet ’elohịm är en pluralform och betecknar Jehovas storhet, värdighet och överlägsenhet.

Gudarnas Gud

5 Moseboken 10:17

Den överlägsne Guden, i kontrast till de ”värdelösa gudar” som vissa tillber. (Jesaja 2:8)

Herde

Psalm 23:1

Tar hand om dem som tillber honom.

Herre

Psalm 135:5

Ägare eller ledare. På hebreiska ’Adhọ̄n och ’Adhonịm.

Herren Sebaot

Jesaja 1:9; Romarna 9:29; Svenska Folkbibeln

För befälet över enorma änglaarméer. Titeln ”Herren Sebaot” kan också återges med ”arméernas Jehova”. (Romarna 9:29)

Jag är den jag är

2 Moseboken 3:14, Bibel 2000

Blir vad som än behövs för att uppfylla sina löften. Den här frasen har också översatts: ”Jag ska bli vadhelst jag behagar” eller: ”Jag ska bli det jag väljer att bli.” (The Emphasised Bible, J.B. Rotherham; Nya världens översättning) Den beskrivningen hjälper oss att förstå innebörden av egennamnet, Jehova, som finns i nästa vers. (2 Moseboken 3:15)

Klippa

Psalm 18:2, 46

En tillflykt och en räddning.

Krukmakare

Jesaja 64:8

Har makt över individer och nationer, precis som en krukmakare har makt över lera. (Romarna 9:20, 21)

Räddare

Jesaja 45:21

Räddar från fara och undergång.

Skapare

Jesaja 40:28

Har skapat allt. (Uppenbarelseboken 4:11)

Store Undervisare

Jesaja 30:20, 21

Ger undervisning och vägledning som är till nytta. (Jesaja 48:17, 18)

Suveräne Herre

1 Moseboken 15:2

Har den yttersta makten. På hebreiska ’Adhonạj.

Svartsjuk

2 Moseboken 34:14, fotnot

Tolererar inte någon rivalitet när det gäller tillbedjan. Den här termen kan också återges med ”inte tolerera någon rivalitet” och ”känd för att kräva fullständig hängivenhet”.

Återlösare, Återköpare

Jesaja 41:14; Svenska Folkbibeln

Friköper, eller befriar, mänskligheten från synd och död genom Jesus Kristus lösenoffer. (Johannes 3:16)

Ortnamn i de hebreiska skrifterna (Gamla testamentet)

 Namnet på en del platser i Bibeln inbegriper Guds personnamn, men de är inte alternativa namn på Gud.

Ortnamn

Hänvisning

Innebörd

Jehova-Jire

1 Moseboken 22:13, 14

”Jehova förser.”

Jehova-Nissi

2 Moseboken 17:15

”Jehova är min signal” eller ”mitt fälttecken”. (Nya världens översättning; Bibel 2000) Jehova är en Gud som hans folk kan sluta upp kring för att få skydd och hjälp. (2 Moseboken 17:13–16)

Jehova-Shalom

Domarboken 6:23, 24

”Jehova är frid.”

Skäl att känna till och använda Guds namn

  • Gud måste tycka att hans namn, Jehova, är viktigt eftersom han tagit med det tusentals gånger i Bibeln. (Malaki 1:11)

  • Guds son, Jesus, betonade ofta att Guds namn är viktigt. Han bad till exempel till Jehova: ”Vi ber att ditt namn ska bli upphöjt.” (Matteus 6:9; Johannes 17:6)

  • Om man lär känna och använder Guds namn, Jehova, tar man första steget i att bygga upp en vänskap med honom. (Psalm 9:10; Malaki 3:16) När man får en sådan relation till Gud kan man få nytta av det här löftet från honom: ”Eftersom han älskar mig ska jag rädda honom. Jag ska beskydda honom, för han känner mitt namn.” (Psalm 91:14)

  • Bibeln säger visserligen: ”Det finns så kallade gudar, i himlen och på jorden, ja, det finns många ’gudar’ och många ’herrar’.” (1 Korinthierna 8:5, 6) Men den identifierar tydligt den ende sanne Guden med namnet Jehova. (Psalm 83:18)

a En del hebreiskkunniga föredrar att återge Guds namn med ”Jahve”.

b En förkortad form av Guds namn, ”Jah”, förekommer omkring 50 gånger i Bibeln, däribland i ordet ”Halleluja”, vilket betyder ”Lovprisa Jah”. (Uppenbarelseboken 19:1; Bibel 2000)