Femte Moseboken 4:1–49

4  Och nu, Israel, lyssna till de föreskrifter och de lagar* som jag lär er att följa. Då ska ni få leva+ och komma in i det land som Jehova, era förfäders Gud, ger er, och ni ska överta det.  Ni ska inte lägga till något till det som jag befaller er och inte heller ta bort något.+ Ni ska hålla Jehovas, er Guds, bud, som jag ger er.  Ni har med egna ögon sett vad Jehova gjorde på grund av Baal-Peor. Jehova, er Gud, utplånade alla bland er som följde Baal-Peor.+  Men ni som har hållit fast vid Jehova, er Gud, är alla vid liv i dag.  Jag har lärt er lagar och föreskrifter,+ precis som Jehova, min Gud, har befallt mig, för att ni ska följa dem i det land som ni ska inta.  Ni ska följa dem noga,+ för då kommer de folk som hör om alla dessa föreskrifter att inse att ni är visa+ och förståndiga,+ och de kommer att säga: ’Det här stora folket är verkligen ett vist och förståndigt folk.’+  Vilken annan stor nation har gudar som är lika nära dem som vår Gud Jehova är nära oss när vi ropar till honom?+  Och vilken annan stor nation har lagar och föreskrifter som är lika rättfärdiga som den lag som jag lägger fram för er i dag?+  Akta er noga och se upp så att ni inte glömmer det som ni har sett med egna ögon. Bevara det i ert hjärta så länge ni lever, och berätta om det för era barn och barnbarn.+ 10  Den dag då ni stod inför Jehova, er Gud, vid Horeb, sa Jehova till mig: ’Kalla samman folket inför mig. Jag ska låta dem få höra mina ord+ så att de lär sig att ha djup respekt för mig+ så länge de lever på jorden och så att de kan undervisa sina barn.’+ 11  Så ni kom fram och ställde er vid foten av berget. Berget brann och lågorna nådde ända upp till himlen.* Det var mörkt och himlen täcktes av svarta moln.+ 12  Och Jehova började tala till er ur elden.+ Ni hörde orden, men ni såg honom inte+ – det var bara en röst.+ 13  Han tillkännagav sitt förbund för er,+ det som han befallde er att hålla, de tio buden.*+ Sedan skrev han dem på två stentavlor.+ 14  Det var då Jehova befallde mig att lära er lagar och föreskrifter som ni ska följa i det land som ni ska gå in i för att överta. 15  Akta er därför noga – ni såg ju inte någon när Jehova talade till er ur elden vid Horeb – 16  så att ni inte handlar förkastligt och gör en skulpterad bild i form av en symbol, en symbol för en man eller en kvinna,+ 17  för något djur på jorden, för någon fågel som flyger i himlen,+ 18  för något som kryper på marken eller för någon fisk som är i vattnet.*+ 19  Och när du tittar upp mot himlen och ser solen och månen och stjärnorna, himlens hela här, bli då inte frestad att böja dig ner för dem och tillbe* dem.+ Jehova, din Gud, har gett dem till alla folk under himlen. 20  Men er har Jehova fört ut ur smältugnen,* ut ur Egypten, för att ni skulle bli hans folk, hans personliga egendom,*+ som ni är i dag. 21  Jehovas vrede drabbade mig på grund av er,+ och han svor en ed på att jag inte skulle få gå över Jordan och komma in i det underbara land som Jehova, er Gud, ska ge er som egendom.*+ 22  Jag kommer nämligen att dö i det här landet. Jag ska inte gå över Jordan,+ men ni ska gå över och inta det underbara landet. 23  Se till att ni inte glömmer det förbund som Jehova, er Gud, slöt med er,+ och gör inte en skulpterad bild i form av något som Jehova, er Gud, har förbjudit er att avbilda.+ 24  För Jehova, er Gud, är en förtärande eld,+ en Gud som kräver fullständig* hängivenhet.+ 25  Om ni, när ni har bott länge i landet och har fått barn och barnbarn, handlar förkastligt och gör en skulpterad bild+ av något slag och gör det som är ont i Jehovas, er Guds, ögon och kränker honom,+ 26  så tar jag i dag himlen och jorden som vittnen på att ni snabbt kommer att utplånas från det land ni går över Jordan för att inta. Då blir ni inte långvariga där utan kommer att utplånas fullständigt.+ 27  Jehova kommer att skingra er bland folken,+ och bara några få av er kommer att överleva och finnas kvar+ i de nationer som Jehova driver bort er till. 28  Där kommer ni att tillbe människogjorda gudar av trä och sten,+ gudar som varken kan se eller höra, känna smak eller doft. 29  Men om ni där söker Jehova, er Gud, ska ni finna honom,+ om ni söker honom av hela ert hjärta och av hela er själ.*+ 30  I framtiden, när allt detta har drabbat er och ni har hamnat i stora svårigheter, då ska ni vända tillbaka till Jehova, er Gud, och lyssna till honom.+ 31  För Jehova, er Gud, är en barmhärtig Gud.+ Han ska inte överge er eller låta er gå under. Han ska inte glömma det förbund som han med ed ingick med era förfäder.+ 32  Tänk på hur det var i forna dagar, innan ni fanns, hur det har varit från den dag Gud skapade människan på jorden. Sök från den ena änden av himlen till den andra. Har något så stort som detta någonsin hänt, eller har någon hört talas om något liknande?+ 33  Har något annat folk hört Guds röst ur elden, som ni har gjort, och överlevt?+ 34  Eller har Gud någonsin försökt ta ut en nation ur en annan nation genom straffdomar,* genom tecken och underverk,+ genom krig,+ genom sin starka hand+ och uträckta arm och genom skräckinjagande gärningar,+ precis som Jehova, er Gud, gjorde för er i Egypten inför era ögon? 35  Ni har själva fått se detta för att ni ska inse att Jehova är den sanne Guden,+ det finns ingen annan än han.+ 36  Från himlen lät han er höra sin röst för att föra er till rätta, och på jorden lät han er se sin stora eld, och ur elden hörde ni hans ord.+ 37  Eftersom han älskade era förfäder och utvalde deras avkomlingar,+ förde han er ut ur Egypten med sin stora kraft. 38  Inför er drev han bort nationer, större och mäktigare än ni, och förde er in i deras land och gav er det som er egendom, som det är i dag.+ 39  Därför ska ni i dag inse och lägga på hjärtat att Jehova är den sanne Guden uppe i himlen och nere på jorden.+ Det finns ingen annan.+ 40  Om ni följer hans lagar och föreskrifter, som jag ger er befallning om i dag, ska det gå bra för er och era barn, och ni ska bo länge i det land som Jehova, er Gud, ger er.”+ 41  Vid den tiden valde Mose ut tre städer på östra sidan Jordan.+ 42  Om någon oavsiktligt dödade sin medmänniska, som han inte hatade,+ skulle han fly till en av dessa städer för att slippa dö.+ 43  Städerna var Beser+ i vildmarken på högslätten* för rubeniterna, Ramot+ i Gilead för gaditerna och Golạn+ i Basan för manassiterna.+ 44  Detta är den lag+ som Mose gav Israels folk. 45  Detta är de påminnelser, föreskrifter och lagar som Mose gav israeliterna när de hade lämnat Egypten.+ 46  De var då i Jordanområdet, i dalen mitt emot Bet-Peor,+ i amoréerkungen Sihons land, han som bodde i Hesbon+ och som Mose och israeliterna besegrade när de hade dragit ut ur Egypten.+ 47  Och de intog hans land och Ogs,+ Basans kungs, land, hela det område som tillhörde de två amoreiska kungarna öster om Jordan. 48  Området sträckte sig från Ạroer,+ som ligger vid kanten av Arnons dal,* upp till berget Sion, det vill säga Hermon.+ 49  Det omfattade också hela Ạraba öster om Jordan och sträckte sig ända till Ạrabahavet* vid foten av Pisgas sluttningar.+

Fotnoter

Eller ”rättsliga beslut”.
Ordagrant ”till himlens hjärta”.
Ordagrant ”de tio orden”. Även kända som dekalogen.
Ordagrant ”i vattnen under jorden”.
Ordagrant ”tjäna”.
Eller ”hans arvsfolk”.
Smältugnen är en symbol för hårt och våldsamt förtryck.
Ordagrant ”arvedel”.
Eller ”odelad”.
Eller ”prövningar”.
Eller ”platån”.
Eller ”Wadi Arnon”.
Dvs. Salthavet (Döda havet).

Studienoter

Media