Gå direkt till innehållet

Vad visar Bibelns kronologi om året 1914?

Bibelns svar

 Bibelns kronologi visar att Guds kungarike upprättades i himlen 1914. Det framkommer av en profetia som finns i bibelboken Daniel, kapitel 4.

 En översikt av profetian. Gud lät Babylons kung Nebukadnessar få en profetisk dröm om ett kolossalt träd som höggs ner. Under en period på ”sju tider” hindrades trädet från att växa upp igen, men sedan skulle det börja växa. (Daniel 4:1, 10–16)

 Profetians första uppfyllelse. Det stora trädet representerade kung Nebukadnessar. (Daniel 4:20–22) Han höggs symboliskt talat ner när han tillfälligt förlorade sitt förstånd och sin kungamakt under en period på sju år. (Daniel 4:25) När Gud sedan lät Nebukadnessar få tillbaka förståndet återtog han kungamakten och erkände Guds styre. (Daniel 4:34–36)

 Bevis för att profetian har en större uppfyllelse. Hela syftet med profetian var att ”de levande skall inse att den Högste är härskare i mänsklighetens kungarike och att han ger det åt vem han vill och sätter till och med den ringaste av människorna över det”. (Daniel 4:17) Var det den stolte Nebukadnessar som Gud ville ge sådan härskarmakt? Nej, för Gud hade tidigare visat honom i en annan profetisk dröm att varken han eller någon annan politisk härskare skulle få den makten. I stället skulle Gud själv ”upprätta ett kungarike som aldrig skall fördärvas”. (Daniel 2:31–44)

 Tidigare hade Gud upprättat ett kungarike som skulle representera hans styre på jorden, nämligen den forntida nationen Israel. Gud tillät att det riket blev ”en ruin” eftersom kungarna där hade övergett honom, men han förutsade att han skulle ge makten åt den ”som har den lagliga rätten”. (Hesekiel 21:25–27) Bibeln identifierar Jesus Kristus som den som har den lagliga rätten att ta över det här eviga kungariket. (Lukas 1:30–33) Till skillnad från Nebukadnessar är Jesus ”ödmjuk i hjärtat” och var som profetian förutsade ”den ringaste av människorna”. (Matteus 11:29)

 Vad representerar trädet i Daniel, kapitel 4? I Bibeln används träd ibland som en symbol för styre. (Hesekiel 17:22–24; 31:2–5) I den större uppfyllelsen i Daniels fjärde kapitel symboliserar det enorma trädet Guds styre.

 Vad betyder det att trädet höggs ner? Alldeles som trädet som höggs ner symboliserade att Nebukadnessars kungamakt avbröts, symboliserade det också att Guds styre på jorden avbröts. Det inträffade när Nebukadnessar ödelade Jerusalem, där Israels kungar satt på ”Jehovas tron” som representanter för Jehova Gud själv. (1 Krönikeboken 29:23)

 Vad representerar de sju tiderna? De sju tiderna representerar den period då Gud tillät nationerna att härska utan inblandning från något rike som han hade upprättat. De sju tiderna började i oktober 607 f.v.t., då Jerusalem enligt Bibelns kronologi förstördes av babylonierna. a (2 Kungaboken 25:1, 8–10)

 Hur långa är de sju tiderna? Det kunde inte bara vara sju bokstavliga år som i fallet med Nebukadnessar. Vi kan förstå det av det Jesus sa: ”Jerusalem [en symbol för Guds styre] skall trampas ner av nationerna tills nationernas fastställda tider har löpt ut.” (Lukas 21:24) ”Nationernas fastställda tider”, den period då Gud tillät att hans styre skulle ”trampas ner av nationerna”, är samma period som de sju tiderna i Daniel, kapitel 4. Det här betyder att de sju tiderna fortfarande pågick när Jesus var på jorden.

 Bibeln hjälper oss att räkna ut längden på dessa profetiska ”sju tider”. Den visar att tre och en halv ”tid” motsvarar 1 260 dagar, så ”sju tider” motsvarar dubbelt så mycket, dvs. 2 520 dagar. (Uppenbarelseboken 12:6, 14) Om vi tillämpar den profetiska regeln ”en dag för ett år” så representerar 2 520 dagar 2 520 år. Därför skulle de sju tiderna, eller 2 520 år, nå sitt slut i oktober 1914. (4 Moseboken 14:34; Hesekiel 4:6)

a För en mer ingående förklaring till varför året 607 f.v.t. används, se artiklarna ”Vilket år förstördes det forntida Jerusalem? – Del ett”, sidan 26–31, i Vakttornet för 1 oktober 2011, och ”Vilket år förstördes det forntida Jerusalem? – Del två”, sidan 22–28, i Vakttornet för 1 november 2011.