Gå direkt till innehållet

Vad betyder ”öga för öga”?

Vad betyder ”öga för öga”?

Bibelns svar

 Lagen om ”öga för öga” ingick i den lagsamling som Gud gav det forntida Israel genom Mose, och Jesus citerade den i sin bergspredikan. (Matteus 5:38; 2 Moseboken 21:24, 25; 5 Moseboken 19:21) Lagen innebar att när man dömde någon för ett brott skulle straffet stå i proportion till brottet. a

 ”Öga för öga” skulle tillämpas när någon avsiktligt hade skadat någon annan. Moses lag sa följande om uppsåtliga brott: ”Ben för ben, öga för öga, tand för tand. Han ska tillfogas samma skada som han har tillfogat sin medmänniska.” (3 Moseboken 24:20)

 Vad var syftet med lagen?

 Lagen om ”öga för öga” gav inte människor rätten att ta lagen i egna händer. Syftet med den var snarare att hjälpa tillsatta domare att fastställa straff som varken var för hårda eller för milda.

 Lagen hade också en avskräckande effekt på dem som tänkte skada andra. I Moses lag förklarades det: ”Alla ska höra talas om det, och ingen bland er kommer någonsin att våga göra något liknande.” (5 Moseboken 19:20)

 Gäller den här lagen de kristna?

 Nej, det gör den inte. Den ingick i Moses lag, som upphävdes i och med Jesus offerdöd. (Romarna 10:4)

 Men den här lagen ger oss ändå en inblick i hur Gud tänker. Den visar till exempel hur viktigt Gud tycker det är med rättvisa. (Psalm 89:14) Den återspeglar också hans norm för rättvisa: att en person som har gjort fel inte ska straffas mer än ”i den omfattning som behövs”. (Jeremia 30:11)

 Missuppfattningar kring uttrycket ”öga för öga”

 Missuppfattning: Lagen om ”öga för öga” var överdrivet hård.

 Fakta: Lagen rättfärdigade inte stränga och omänskliga straff. Tvärtom. När den användes på rätt sätt tog kompetenta domare först rådande omständigheter i beaktande och bedömde i vilken utsträckning handlingen var överlagd. Sedan kunde man ge ett rättmätigt straff. (2 Moseboken 21:28–30; 4 Moseboken 35:22–25) Därigenom förhindrade lagen om ”öga för öga” extrema straffpåföljder.

 Missuppfattning: Lagen banade väg för en ändlös kedja av hämndaktioner.

 Fakta: I Moses lag står det klart och tydligt: ”Du får inte hämnas eller vara förbittrad på någon i ditt folk.” (3 Moseboken 19:18) Lagen förespråkade inte hämndaktioner. Den uppmuntrade i stället människor att vända sig till Gud och till det rättssystem som han hade infört för att lösa juridiska frågor. (5 Moseboken 32:35)

a Den här rättsprincipen, som på latin kallas jus talionis, ingick också i andra forntida samhällens rättssystem.