Gå direkt till innehållet

Vad är Tora?

Bibelns svar

 Ordet ”Tora” kommer från det hebreiska ordet torạh och kan översättas med ”undervisning” a eller ”lag”. (Ordspråksboken 1:8; 3:1; 28:4) Följande exempel visar hur det här hebreiska ordet används i Bibeln.

  •   Torạh syftar ofta på Moseböckerna, de fem första böckerna i Bibeln. De kallas också för Pentateuken, vilket kommer från ett grekiskt ord som betyder ”en bok i fem delar”. Det var Mose som skrev Tora, och därför kallas den ”boken med Moses lag”. (Josua 8:31; Nehemja 8:1) Det verkar som att den från början var en enda bok men senare delades upp för att bli mer lätthanterlig.

  •   Torạh syftar också på de lagar som Israel fick, till exempel ”lagen [torạh] om syndoffret”, ”lagen om spetälska” och ”lagen om nasiren”. (3 Moseboken 6:25; 14:57; 4 Moseboken 6:13)

  •   Torạh syftar i vissa fall även på undervisning som kommer från föräldrar, kloka personer eller Gud. (Ordspråksboken 1:8; 3:1; 13:14; Jesaja 2:3)

Vad innehåller Tora, eller Pentateuken?

  •   Skildringen om hur Gud har handlat med mänskligheten från skapelsens början till Moses död. (1 Moseboken 1:27, 28; 5 Moseboken 34:5)

  •   Den mosaiska lagen. (2 Moseboken 24:3) Den består av över 600 skrivna lagar och förordningar. En av de mest framträdande lagarna är Shema, en judisk trosbekännelse. Ett utdrag ur Shema lyder: ”Du skall älska Jehova, din Gud, av hela ditt hjärta och hela din själ och hela din handlingskraft.” (5 Moseboken 6:4–9) Jesus sa att det här var ”det största och första budet”. (Matteus 22:36–38)

  •   Guds heliga namn, Jehova. Namnet finns med på omkring 1 800 ställen. Tora förbjuder inte användningen av Guds namn, däremot innehåller den bud som krävde att Guds folk skulle uttala och använda det. (4 Moseboken 6:22–27; 5 Moseboken 6:13; 10:8; 21:5)

Missuppfattningar om Tora

 Missuppfattning: Lagarna i Tora är eviga och slutar aldrig att gälla.

 Fakta: I vissa bibelöversättningar står det att några lagar i Tora är eviga, eller varar ”till oöverskådlig tid”, till exempel lagarna om sabbaten, prästadömet och försoningsdagen. (2 Moseboken 31:16; 40:15; 3 Moseboken 16:33, 34) Men det hebreiska ord som används i de här verserna kan också betyda att något har en obestämd framtid, inte att det nödvändigtvis varar för evigt. b Och 900 år efter det att det mosaiska lagförbundet trädde i kraft förutsade Gud att han skulle ersätta det med ”ett nytt förbund”. (Jeremia 31:31–33) ”Genom att tala om ’ett nytt förbund’ har han [Gud] gjort det förra [förbundet] föråldrat.” (Hebréerna 8:7–13) Det var för cirka 2 000 år sedan som det gamla förbundet upphörde. Det nya förbundet gjordes giltigt genom att Jesus Kristus offrade sitt liv. (Efesierna 2:15)

 Missuppfattning: Muntliga judiska traditioner och Talmud har lika stor betydelse som den skrivna Toran.

 Fakta: Det finns ingenting i Bibeln som tyder på att Gud gav Mose en muntlig lag som skulle höra ihop med den skrivna Toran. Bibeln säger helt enkelt: ”Jehova sade vidare till Mose: ’Skriv ner åt dig dessa ord.’” (2 Moseboken 34:27) Den muntliga lagen består av judiska traditioner som härstammar från fariséerna. Lagen skrevs senare ner och blev känd som Mishna, som längre fram blev en del av Talmud. De här judiska traditionerna går ofta stick i stäv med den skrivna Toran. Det var skälet till att Jesus sa till fariséerna: ”Ni [har] gjort Guds ord ogiltigt på grund av er tradition.” (Matteus 15:1–9)

 Missuppfattning: Kvinnor ska inte undervisas i Tora.

 Fakta: Den mosaiska lagen innehöll en förordning om att hela lagen skulle läsas upp för alla israeliter, även kvinnor och barn. Varför det? Bibeln säger: ”För att de skall lyssna och för att de skall lära och så frukta Jehova, ... [sin] Gud, och vara noga med att följa alla ord i denna lag.” (5 Moseboken 31:10–12) c

 Missuppfattning: Tora innehåller dolda budskap.

 Fakta: Mose, som skrev Tora, konstaterade att budskapet var tydligt och lättillgängligt, inte dolt och hemligt. (5 Moseboken 30:11–14) Teorin om att det skulle finnas dolda budskap i Tora kommer från Kabbala, traditionell judisk mysticism, som använder sig av ”slugt uttänkta” metoder för att tolka Skrifterna. d (2 Petrus 1:16)

a Se Nationalencyklopedin, Tora.

b Se Theological Wordbook of the Old Testament, band 2, sidan 672, 673.

c Tvärtemot vad Tora lär har kvinnor ofta förbjudits att studera den, på grund av judisk juridisk tradition. I Mishna finns till exempel ett citat av rabbin Eliezer ben Hyrkanos: ”Den man som undervisar sin dotter i Tora lär henne något oanständigt.” (Sotah 3:4) Den jerusalemitiska Talmud innehåller ett annat av hans uttalanden: ”Må orden i Tora hellre förstöras i eld än förmedlas till en kvinna.” (Sotah 3:19a)

d I Encyclopaedia Judaica beskrivs den kabbalistiska synen på Tora: ”Tora innehåller egentligen inget specifikt budskap, utan kan betyda många olika saker på många olika sätt.” (Andra upplagan, band 11, sidan 659)