Salt la conţinut

Salt la cuprins

Calea, adevărul şi viaţa

Calea, adevărul şi viaţa

Oricine se bucură să primească veşti bune. Şi pentru dumneavoastră şi pentru cei pe care îi iubiţi există o veste bună.

Această veste bună se găseşte în Biblie, o carte scrisă cu mulţi ani în urmă sub îndrumarea Creatorului universului, Iehova Dumnezeu. În această publicaţie ne vom concentra la patru cărţi biblice care conţin o veste deosebit de bună pentru fiecare dintre noi. Ele poartă numele bărbaţilor pe care Dumnezeu i-a folosit pentru a le scrie – Matei, Marcu, Luca şi Ioan.

Aceste patru cărţi biblice sunt cunoscute de mulţi ca cele patru evanghelii. Toate patru conţin evanghelia, sau vestea bună, despre Isus, şi anume că el este mijlocul folosit de Dumnezeu pentru salvare şi că, în calitate de Rege al Regatului ceresc al lui Dumnezeu, le va aduce binecuvântări eterne tuturor celor care au credinţă în el (Marcu 10:17, 30; 13:13).

DE CE EXISTĂ PATRU EVANGHELII?

Probabil că vă întrebaţi de ce a inspirat Dumnezeu scrierea a patru cărţi biblice despre viaţa şi învăţăturile lui Isus.

Este în avantajul nostru să avem aceste relatări diferite despre ceea ce a zis şi a făcut Isus. Să ilustrăm: Imaginaţi-vă că patru bărbaţi stau împrejurul unui învăţător renumit. Bărbatul care stă în faţa învăţătorului este încasator de impozite. Cel aflat la dreapta sa este medic. Bărbatul din stânga sa este pescar şi prieten foarte apropiat al învăţătorului. Iar al patrulea, care stă în spate, este mai tânăr ca ceilalţi. Toţi sunt bărbaţi de încredere şi fiecare are domenii de interes diferite. În plus, se concentrează la aspecte diferite. Dacă fiecare dintre cei patru ar consemna învăţăturile şi activităţile învăţătorului, după toate probabilităţile, scrierile lor ar conţine detalii sau evenimente diferite. Când analizăm cele patru relatări, păstrând în minte perspectivele sau obiectivele diferite ale scriitorilor, ne putem forma o privire de ansamblu despre ce a făcut şi a predat învăţătorul. Această ilustrare ne ajută să înţelegem că este util să avem patru relatări distincte despre viaţa Marelui Învăţător, Isus.

Mergând cu ilustrarea mai departe, încasatorul de impozite li se adresează iudeilor, de aceea, el  grupează unele învăţături sau evenimente având în vedere în principal această categorie de cititori. Medicul pune accent pe vindecarea bolnavilor şi a celor cu infirmităţi, omiţând unele detalii consemnate de încasatorul de impozite sau prezentându-le în altă ordine. Prietenul apropiat se axează pe sentimentele şi calităţile învăţătorului. Scrierea tânărului este mai succintă. Însă relatarea fiecăruia dintre cei patru este exactă. Din această ilustrare reiese că, având patru relatări despre viaţa lui Isus, putem dobândi o cunoştinţă temeinică despre activităţile, învăţăturile şi personalitatea sa.

Este adevărat că oamenii în general spun „Evanghelia după Matei” sau „Evanghelia după Ioan” şi nu este greşit, întrucât fiecare evanghelie conţine ‘vestea bună despre Isus Cristos’ (Marcu 1:1). Însă, în sens mai larg, există o singură evanghelie, sau veste bună, despre Isus, pusă la dispoziţia noastră în cele patru relatări.

Mulţi cercetători ai Cuvântului lui Dumnezeu au comparat şi au armonizat evenimentele şi informaţiile consemnate în Matei, Marcu, Luca şi Ioan. În jurul anului 170 e.n., scriitorul sirian Taţian s-a străduit să facă şi el acest lucru. Admiţând că aceste patru cărţi sunt exacte şi inspirate de Dumnezeu, Taţian a redactat Diatessaronul, o compilaţie în care a armonizat cele patru relatări despre viaţa şi serviciul lui Isus.

Cartea Isus – Calea, adevărul şi viaţa are acelaşi obiectiv; ea este o lucrare exactă şi completă. Acest lucru este posibil deoarece acum înţelegem mai bine împlinirea multor profeţii şi ilustrări ale lui Isus. Astfel se clarifică ce a spus şi a făcut el, precum şi ordinea în care s-au petrecut evenimentele. Descoperirile arheologice au contribuit şi ele la înţelegerea unor detalii şi a perspectivelor scriitorilor. Desigur, nimeni nu poate fi dogmatic cu privire la ordinea exactă a evenimentelor. Însă publicaţia Isus – Calea, adevărul şi viaţa face o prezentare logică, raţională a evenimentelor.

CALEA, ADEVĂRUL ŞI VIAŢA

Pe măsură ce citiţi această carte, încercaţi să nu pierdeţi din vedere mesajul principal. Să ne amintim că însuşi Isus Cristos i-a spus apostolului Toma: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine” (Ioan 14:6).

Cartea Isus – Calea, adevărul şi viaţa ne va ajuta să înţelegem în ce sens Isus este „calea”. Numai prin el ne putem ruga lui Iehova Dumnezeu. Mai mult, Isus este calea prin care putem să ne împăcăm cu Dumnezeu (Ioan 16:23; Romani 5:8). Prin urmare, doar prin el putem fi în relaţii apropiate cu Dumnezeu.

Isus este „adevărul”. El a vorbit despre adevăr şi a trăit în armonie cu acesta. Isus a împlinit multe profeţii, care „prin el au devenit Da” (2 Corinteni 1:20; Ioan 1:14). Aceste profeţii ne ajută să înţelegem rolul său esenţial în realizarea scopului lui Dumnezeu (Revelaţia 19:10).

De asemenea, Isus Cristos este „viaţa”. Prin răscumpărarea oferită de el – faptul că şi-a dat viaţa perfectă şi şi-a vărsat sângele în folosul nostru – , Isus a făcut posibil ca noi să obţinem „adevărata viaţă”, adică „viaţa veşnică” (1 Timotei 6:12, 19; Efeseni 1:7; 1 Ioan 1:7). El se va dovedi a fi „viaţa” şi pentru milioane de oameni care au murit, dar care vor fi înviaţi cu perspectiva de a trăi pentru totdeauna în Paradis (Ioan 5:28, 29).

Fiecare dintre noi trebuie să înţeleagă şi să preţuiască rolul lui Isus în împlinirea scopului lui Dumnezeu. Fie ca şi dumneavoastră să simţiţi bucuria de a învăţa mai multe lucruri despre Isus, „calea, adevărul şi viaţa”!