Salt la conţinut

Salt la cuprins

 CAPITOLUL 93

Fiul omului va fi revelat

Fiul omului va fi revelat

LUCA 17:20-37

  • REGATUL ESTE ÎN MIJLOCUL LOR

  • CUM VA FI CÂND ISUS VA FI REVELAT?

Isus este încă în Samaria sau în Galileea. Fariseii îl întreabă cu privire la venirea Regatului, despre care ei cred că va avea loc cu mult fast. Dar Isus le zice: „Regatul lui Dumnezeu nu vine într-un fel care izbeşte privirile, nici nu se va spune: «Uite-l aici!» sau: «Acolo!» Căci iată că regatul lui Dumnezeu este în mijlocul vostru” (Luca 17:20, 21).

Unii ar putea trage concluzia că Isus vrea să spună că Regatul este în inima slujitorilor lui Dumnezeu. Totuşi, acest lucru nu poate fi adevărat, întrucât Regatul nu este în inima fariseilor cărora li se adresează Isus. Regatul lui Dumnezeu este în mijlocul lor în sensul că Regele, Isus, este chiar acolo printre ei (Matei 21:5).

Probabil după plecarea fariseilor, Isus le dezvăluie discipolilor săi detalii suplimentare despre venirea Regatului. Referitor la prezenţa sa ca Rege, el dă mai întâi următorul avertisment: „Vor veni zile când veţi dori să vedeţi una dintre zilele Fiului omului, dar n-o veţi vedea” (Luca 17:22). Isus lasă să se înţeleagă că domnia Fiului omului este de domeniul viitorului. Înainte să sosească acel timp, unii discipoli ar putea da dovadă de nerăbdare cu privire la venirea Regatului, însă vor trebui să continue să aştepte până la timpul stabilit de Dumnezeu ca Fiul omului să vină.

Isus adaugă: „Oamenii vă vor zice: «Uite-o acolo!» sau: «Uite-o aici!» Să nu vă duceţi şi să nu alergaţi după ei. Fiindcă, aşa cum fulgerul, cu străfulgerarea lui, străluceşte dintr-o parte de sub cer până în altă parte de sub cer, aşa va fi şi Fiul omului” (Luca 17:23, 24). Ce-i va ajuta pe discipolii lui Isus ‘să nu alerge’ după falşi mesia? Isus spune că venirea adevăratului Mesia va fi asemenea unui fulger care este vizibil pe o întindere mare. Dovezile prezenţei sale ca Rege vor fi uşor de văzut de toţi observatorii atenţi.

Apoi Isus face referire la evenimente din trecut pentru a arăta care va fi atitudinea oamenilor în acea perioadă din viitor: „Aşa cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aşa va fi şi în zilele Fiului omului . . . De asemenea, va fi ca în zilele lui Lot: mâncau, beau, cumpărau, vindeau, plantau, zideau. Dar în ziua în care a ieşit Lot din Sodoma a plouat foc şi sulf din cer şi i-a distrus pe toţi. La fel va fi şi în ziua în care va fi revelat Fiul omului” (Luca 17:26-30).

Isus nu spune că oamenii din timpul lui Noe sau al lui Lot au fost distruşi pentru că au desfăşurat activităţi obişnuite, precum a mânca, a bea, a cumpăra, a vinde, a planta şi a zidi. Noe şi Lot împreună cu familiile lor au făcut cel puţin unele dintre aceste lucruri. Dar, spre deosebire de ei, ceilalţi oameni nu au ţinut cont de voinţa lui Dumnezeu şi de semnificaţia timpului în care trăiau. Prin urmare, Isus îşi îndeamnă discipolii să ţină cont de voinţa lui Dumnezeu şi  să se străduiască s-o înfăptuiască. El le arată astfel cum pot rămâne în viaţă când Dumnezeu va aduce distrugerea.

Discipolii nu vor trebui să se lase distraşi de ceea ce vor face oamenii din jurul lor, de „lucrurile lăsate în urmă”. Isus spune: „În ziua aceea, cine este pe acoperişul casei, dar are lucrurile în casă, să nu coboare să le ia şi, la fel, cine este pe ogor să nu se întoarcă la lucrurile lăsate în urmă. Amintiţi-vă de soţia lui Lot!” (Luca 17:31, 32). Ea a devenit un stâlp de sare.

Continuând să descrie cum va fi când Fiul omului va domni ca Rege, Isus le spune discipolilor săi: „În noaptea aceea, doi vor fi într-un pat: unul va fi luat, iar celălalt abandonat” (Luca 17:34). Aşadar, unii vor fi salvaţi, iar alţii ‘vor fi abandonaţi’, pierzându-şi viaţa.

Discipolii îl întreabă pe Isus: „Unde, Doamne?”. El le răspunde: „Unde este corpul, acolo se vor aduna şi acvilele” (Luca 17:37). Într-adevăr, unii vor fi asemenea acvilelor cu vedere pătrunzătoare. Aceşti discipoli se vor aduna la adevăratul Cristos, Fiul omului. În acea perioadă din viitor, Isus le va pune la dispoziţie discipolilor săi adevărul care îi salvează pe cei ce au credinţă.