Salt la conţinut

Salt la cuprins

Evanghelia după Luca

Capitole

Conținutul cărții

 • 1

  • Luca i se adresează lui Teofil (1-4)

  • Gabriel prezice nașterea lui Ioan Botezătorul (5-25)

  • Gabriel prezice nașterea lui Isus (26-38)

  • Maria o vizitează pe Elisabeta (39-45)

  • Maria îl preamărește pe Iehova (46-56)

  • Se naște Ioan; i se dă nume (57-66)

  • Profeția lui Zaharia (67-80)

 • 2

  • Nașterea lui Isus (1-7)

  • Îngerii li se arată păstorilor (8-20)

  • Circumcizia și purificarea (21-24)

  • Simeon îl vede pe Cristos (25-35)

  • Ana vorbește despre copil (36-38)

  • Întoarcerea la Nazaret (39, 40)

  • Isus în templu la 12 ani (41-52)

 • 3

  • Contextul în care Ioan își începe lucrarea (1, 2)

  • Ioan predică botezul (3-20)

  • Botezul lui Isus (21, 22)

  • Genealogia lui Isus Cristos (23-38)

 • 4

  • Diavolul îl ispitește pe Isus (1-13)

  • Isus începe să predice în Galileea (14, 15)

  • Isus este respins în Nazaret (16-30)

  • În sinagoga din Capernaum (31-37)

  • Soacra lui Simon și alții sunt vindecați (38-41)

  • Mulțimile îl găsesc pe Isus într-un loc retras (42-44)

 • 5

  • Miracolul prin care sunt prinși mulți pești; primii discipoli (1-11)

  • Este vindecat un lepros (12-16)

  • Isus vindecă un om paralizat (17-26)

  • Isus îl cheamă pe Levi să-l urmeze (27-32)

  • Întrebare cu privire la post (33-39)

 • 6

  • Isus, „Domn al sabatului” (1-5)

  • Este vindecat un om cu o mână atrofiată (6-11)

  • Cei 12 apostoli (12-16)

  • Isus predă și face vindecări (17-19)

  • Fericiri și vaiuri (20-26)

  • Iubirea față de dușmani (27-36)

  • „Nu mai judecați” (37-42)

  • Pomul se cunoaște după rodul lui (43-45)

  • Casa bine zidită; casa fără temelie solidă (46-49)

 • 7

  • Credința unui centurion (1-10)

  • Isus îl învie pe fiul unei văduve din Nain (11-17)

  • Isus îl laudă pe Ioan Botezătorul (18-30)

  • Este condamnată o generație nereceptivă (31-35)

  • O femeie păcătoasă este iertată (36-50)

   • Ilustrarea despre datornici (41-43)

 • 8

  • Femei care îl însoțeau pe Isus (1-3)

  • Ilustrarea despre semănător (4-8)

  • De ce a folosit Isus ilustrări (9, 10)

  • Explicația ilustrării despre semănător (11-15)

  • Lampa nu se acoperă (16-18)

  • Mama și frații lui Isus (19-21)

  • Isus potolește o furtună (22-25)

  • Isus trimite demonii în porci (26-39)

  • Fiica lui Iair; o femeie atinge veșmântul lui Isus (40-56)

 • 9

  • Cei doisprezece sunt instruiți pentru lucrarea de predicare (1-6)

  • Irod se întreabă cine este Isus (7-9)

  • Isus hrănește 5 000 de bărbați (10-17)

  • Petru spune că Isus este Cristosul (18-20)

  • Isus prezice moartea sa (21, 22)

  • Ce înseamnă a fi un discipol adevărat (23-27)

  • Transfigurarea lui Isus (28-36)

  • Este vindecat un băiat demonizat (37-43a)

  • Isus prezice din nou moartea sa (43b-45)

  • Discipolii discută aprins cu privire la cine este mai mare (46-48)

  • Cine nu este împotriva noastră este de partea noastră (49, 50)

  • Isus nu este primit într-un sat samaritean (51-56)

  • Ce înseamnă a-l urma pe Isus (57-62)

 • 10

  • Isus îi trimite pe cei 70 (1-12)

  • Vai de orașele care nu se căiesc (13-16)

  • Cei 70 se întorc (17-20)

  • Isus îl laudă pe Tatăl fiindcă le arată favoare celor umili (21-24)

  • Ilustrarea despre bunul samaritean (25-37)

  • Isus le vizitează pe Marta și pe Maria (38-42)

 • 11

  • Cum să ne rugăm (1-13)

   • Rugăciunea-model (2-4)

  • Demonii sunt scoși cu ajutorul degetului lui Dumnezeu (14-23)

  • Spiritul necurat se întoarce (24-26)

  • Adevărata fericire (27, 28)

  • Semnul lui Iona (29-32)

  • Lampa corpului (33-36)

  • Vai de conducătorii religioși ipocriți! (37-54)

 • 12

  • Plămădeala fariseilor (1-3)

  • Să ne temem de Dumnezeu, nu de oameni (4-7)

  • Să recunoaștem că suntem în unitate cu Cristos (8-12)

  • Ilustrarea despre bogatul fără minte (13-21)

  • „Nu vă mai îngrijorați” (22-34)

   • Turma mică (32)

  • Necesitatea de a veghea (35-40)

  • Administratorul fidel și un administrator infidel (41-48)

  • Nu pace, ci dezbinare (49-53)

  • Necesitatea de a discerne timpurile (54-56)

  • Rezolvarea neînțelegerilor (57-59)

 • 13

  • „Dacă nu vă căiți, toți veți fi distruși” (1-5)

  • Ilustrarea despre smochinul care nu dă rod (6-9)

  • Este vindecată în sabat o femeie cu o infirmitate (10-17)

  • Ilustrarea despre grăuntele de muștar și cea despre plămădeală (18-21)

  • Sunt necesare eforturi pentru a intra pe ușa cea strâmtă (22-30)

  • Irod, ‘vulpea aceea’ (31-33)

  • Isus deplânge Ierusalimul (34, 35)

 • 14

  • Este vindecat în sabat un om cu hidropizie (1-6)

  • Să fim oaspeți umili (7-11)

  • Să-i invităm pe cei care nu ne pot răsplăti (12-14)

  • Ilustrarea despre invitații care caută scuze (15-24)

  • Prețul plătit pentru a fi discipol (25-33)

  • Sarea care își pierde puterea (34, 35)

 • 15

  • Ilustrarea despre oaia pierdută (1-7)

  • Ilustrarea despre moneda pierdută (8-10)

  • Ilustrarea despre fiul risipitor (11-32)

 • 16

  • Ilustrarea despre administratorul nedrept (1-13)

   • „Cine este fidel în lucruri mici este fidel și în lucruri mari” (10)

  • Legea și Regatul lui Dumnezeu (14-18)

  • Ilustrarea despre omul bogat și Lazăr (19-31)

 • 17

  • Motive de poticnire; despre iertare și credință (1-6)

  • „Suntem doar niște sclavi” (7-10)

  • Sunt vindecați zece leproși (11-19)

  • Venirea Regatului lui Dumnezeu (20-37)

   • „Regatul lui Dumnezeu este în mijlocul vostru” (21)

   • „Amintiți-vă de soția lui Lot!” (32)

 • 18

  • Ilustrarea despre văduva insistentă (1-8)

  • Fariseul și încasatorul de impozite (9-14)

  • Isus și copiii (15-17)

  • Întrebarea unui conducător bogat (18-30)

  • Isus prezice din nou moartea sa (31-34)

  • Un cerșetor orb își recapătă vederea (35-43)

 • 19

  • Isus îl vizitează pe Zacheu (1-10)

  • Ilustrarea despre cele zece mine (11-27)

  • Intrarea triumfală a lui Isus (28-40)

  • Isus plânge pentru Ierusalim (41-44)

  • Isus curăță templul (45-48)

 • 20

  • Autoritatea lui Isus este contestată (1-8)

  • Ilustrarea despre viticultorii ucigași (9-19)

  • Dumnezeu și Cezarul (20-26)

  • Întrebare cu privire la înviere (27-40)

  • Este Cristos fiul lui David? (41-44)

  • Avertisment împotriva scribilor (45-47)

 • 21

  • Cele două monede ale văduvei sărace (1-4)

  • CARE VA FI SEMNUL? (5-36)

   • Războaie, mari cutremure, epidemii, lipsuri de alimente (10, 11)

   • Ierusalimul, înconjurat de armate (20)

   • „Timpurile fixate ale națiunilor” (24)

   • Venirea Fiului omului (27)

   • Ilustrarea despre smochin (29-33)

   • ‘Rămâneți treji’ (34-36)

  • Isus predă în templu (37, 38)

 • 22

  • Preoții pun la cale să-l omoare pe Isus (1-6)

  • Pregătirile pentru ultimul Paște (7-13)

  • Instituirea Cinei Domnului (14-20)

  • „Trădătorul meu este cu mine la masă” (21-23)

  • Ceartă aprinsă cu privire la cine este cel mai mare (24-27)

  • Legământul lui Isus pentru un regat (28-30)

  • Isus prezice că Petru îl va renega (31-34)

  • Necesitatea de a fi pregătiți; două săbii (35-38)

  • Isus se roagă pe Muntele Măslinilor (39-46)

  • Isus este arestat (47-53)

  • Petru îl reneagă pe Isus (54-62)

  • Isus este batjocorit (63-65)

  • Procesul înaintea Sanhedrinului (66-71)

 • 23

  • Isus înaintea lui Pilat și a lui Irod (1-25)

  • Isus și doi răufăcători sunt țintuiți pe stâlpi (26-43)

   • „Vei fi cu mine în Paradis!” (43)

  • Moartea lui Isus (44-49)

  • Înmormântarea lui Isus (50-56)

 • 24

  • Învierea lui Isus (1-12)

  • Pe drumul spre Emaus (13-35)

  • Isus li se arată discipolilor (36-49)

  • Isus urcă la cer (50-53)