După Luca 11:1-54

  • Cum să ne rugăm (1-13)

    • Rugăciunea-model (2-4)

  • Demonii sunt scoși cu ajutorul degetului lui Dumnezeu (14-23)

  • Spiritul necurat se întoarce (24-26)

  • Adevărata fericire (27, 28)

  • Semnul lui Iona (29-32)

  • Lampa corpului (33-36)

  • Vai de conducătorii religioși ipocriți! (37-54)

11  Odată, Isus se afla într-un anumit loc și se ruga. După ce a terminat, unul dintre discipolii săi i-a zis: „Doamne, învață-ne să ne rugăm, așa cum și Ioan i-a învățat pe discipolii lui”.  Atunci el le-a zis: „Când vă rugați, să spuneți: «Tată, să fie sfințit* numele tău.+ Să vină Regatul tău.+  Dă-ne în fiecare zi pâinea noastră, potrivit necesităților noastre zilnice.+  Și iartă-ne păcatele,+ fiindcă și noi iertăm pe oricine ne este dator;+ și nu ne duce în ispită»”.+  Apoi le-a spus: „Să zicem că unul dintre voi se duce la miezul nopții la un prieten și îi spune: «Prietene, împrumută-mi trei pâini,  pentru că tocmai a venit la mine un prieten de-al meu aflat în călătorie și n-am ce să-i dau».  Dar el răspunde dinăuntru: «Nu mă mai deranja! Ușa este deja încuiată și copilașii mei sunt cu mine în pat. Nu mă pot ridica să-ți dau».  Vă spun că, deși nu se va ridica să-i dea pentru că îi este prieten, cu siguranță se va ridica din cauza insistenței lui pline de îndrăzneală+ și îi va da orice are nevoie.  De aceea, vă spun: Continuați să cereți+ și vi se va da, continuați să căutați și veți găsi, continuați să bateți și vi se va deschide.+ 10  Căci oricine cere primește,+ oricine caută găsește și oricui bate i se va deschide. 11  Care tată dintre voi, dacă fiul lui îi cere un pește, îi va da un șarpe în loc de pește?+ 12  Sau, dacă îi cere un ou, îi va da un scorpion? 13  Prin urmare, dacă voi, deși sunteți răi, știți să le dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl din cer le va da spirit sfânt celor ce i-l cer!”.+ 14  Mai târziu, Isus a scos dintr-un om un demon care îl făcuse mut.+ După ce demonul a ieșit, omul mut a vorbit. Și mulțimile au fost cuprinse de uimire.+ 15  Dar unii dintre ei au zis: „El scoate demonii cu ajutorul lui Beelzebub*, conducătorul demonilor”.+ 16  Iar alții, ca să-l pună la încercare, i-au cerut un semn+ din cer. 17  Cunoscându-le gândurile,+ el le-a zis: „Orice regat care se dezbină și se ridică împotriva lui însuși se ruinează și o casă care se dezbină și se ridică împotriva ei înseși se prăbușește. 18  Tot așa, dacă Satan se dezbină și se ridică împotriva lui însuși, cum va putea dăinui regatul lui? Pentru că voi ziceți că eu scot demonii cu ajutorul lui Beelzebub. 19  Dacă eu scot demonii cu ajutorul lui Beelzebub, fiii voștri cu ajutorul cui îi scot? De aceea, ei vor fi judecătorii voștri. 20  Dar, dacă eu scot demonii cu ajutorul degetului lui Dumnezeu,+ atunci Regatul lui Dumnezeu a venit deja peste voi*.+ 21  Când un om puternic și bine înarmat își păzește palatul, bunurile lui sunt în siguranță. 22  Dar, când cineva mai puternic decât el vine împotriva lui și îl învinge, îi ia toate armele în care se încredea și împarte prada luată de la el. 23  Cine nu este de partea mea este împotriva mea și cine nu strânge cu mine risipește.+ 24  Când un spirit necurat iese dintr-un om, el cutreieră prin locuri aride în căutarea unui loc de odihnă și, negăsind niciunul, zice: «Mă voi întoarce la casa mea, din care am ieșit».+ 25  Și, la sosire, găsește casa măturată și împodobită. 26  Atunci se duce și ia cu el alte șapte spirite, mai rele decât el, apoi intră și se stabilesc acolo. Astfel, starea acelui om ajunge în cele din urmă mai rea decât la început”. 27  În timp ce el spunea aceste lucruri, o femeie din mulțime a strigat: „Fericit este pântecele care te-a purtat și sânii care te-au alăptat!”.+ 28  Dar el a zis: „Nu, mai degrabă fericiți sunt cei care aud cuvântul lui Dumnezeu și îl respectă!”.+ 29  În timp ce se adunau tot mai mulți oameni la el, Isus a spus: „Această generație este o generație rea. Ea caută un semn, dar nu i se va da alt semn, decât semnul lui Iona.+ 30  Pentru că, așa cum Iona+ a devenit un semn pentru niniviți, tot așa va fi și Fiul omului pentru această generație. 31  La judecată, regina sudului+ va fi sculată din morți împreună cu oamenii din această generație și îi va condamna, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Dar iată că aici este cineva mai mare decât Solomon.+ 32  La judecată, oamenii din Ninive se vor scula din morți împreună cu această generație și o vor condamna, pentru că ei s-au căit când au auzit mesajul predicat de Iona.+ Dar iată că aici este cineva mai mare decât Iona. 33  Nimeni, după ce aprinde o lampă, nu o pune într-un loc ascuns sau sub un coș*, ci pe lampadar,+ pentru ca aceia care intră să vadă lumina. 34  Lampa corpului este ochiul. Când ochiul tău este concentrat asupra unui singur lucru*, tot corpul tău este luminos*, dar, când este invidios*, corpul tău este întunecos.+ 35  Fii deci atent ca lumina din tine să nu fie întuneric! 36  Dacă tot corpul tău este luminos, neavând nicio parte întunecoasă, va fi la fel de luminos ca atunci când o lampă te luminează cu lumina ei”. 37  După ce a spus aceasta, un fariseu l-a rugat să ia masa cu el. Astfel, Isus a intrat și s-a așezat* la masă. 38  Dar fariseul a fost surprins să vadă că nu s-a spălat* înainte de masă.+ 39  Însă Domnul i-a zis: „Voi, fariseii, curățați partea din afară a paharului și a farfuriei, dar pe dinăuntru sunteți plini de lăcomie și de răutate.+ 40  Oameni fără minte! Oare cel care a făcut partea din afară n-a făcut și partea dinăuntru? 41  Când dați daruri de îndurare*, să dați ceea ce vine dinăuntru și iată că veți fi curați în întregime. 42  Dar vai de voi, fariseilor, pentru că voi dați zeciuială din mentă, din rută și din toate celelalte plante de grădină*,+ dar neglijați dreptatea și iubirea pentru Dumnezeu! Pe primele aveați obligația să le faceți, însă fără să le neglijați pe acestea din urmă.+ 43  Vai de voi, fariseilor, pentru că vă place să stați pe scaunele din față* în sinagogi și să fiți salutați în piețe!+ 44  Vai de voi, pentru că sunteți ca mormintele* care nu se văd bine*+ și pe care oamenii calcă fără să-și dea seama!”. 45  Unul dintre experții în Lege i-a spus: „Învățătorule, spunând aceste lucruri, ne insulți și pe noi”. 46  Atunci el a zis: „Vai și de voi, cei care sunteți experți în Lege, pentru că îi împovărați pe oameni cu sarcini greu de purtat, dar voi nu atingeți aceste sarcini nici măcar cu un deget!+ 47  Vai de voi, pentru că zidiți mormintele* profeților, dar cei care i-au omorât au fost chiar strămoșii voștri!+ 48  Voi sunteți martori ai faptelor strămoșilor voștri și totuși le aprobați, pentru că ei i-au omorât pe profeți,+ iar voi le zidiți mormintele. 49  De aceea, în înțelepciunea sa, Dumnezeu a mai spus: «Le voi trimite profeți și apostoli, iar ei îi vor omorî și îi vor persecuta pe unii dintre aceștia; 50  astfel, această generație va fi răspunzătoare pentru* sângele tuturor profeților care a fost vărsat de la întemeierea lumii,+ 51  de la sângele lui Abel+ până la sângele lui Zaharia, care a fost ucis între altar și casă*».+ Da, vă spun: Această generație va fi răspunzătoare pentru sângele lor*. 52  Vai de voi, cei care sunteți experți în Lege, pentru că ați luat cheia cunoștinței. Voi n-ați intrat, iar pe cei care încearcă să intre îi împiedicați!”.+ 53  Când a ieșit de acolo, scribii și fariseii au început să facă mari presiuni asupra lui și să-l asalteze cu și mai multe întrebări, 54  pândindu-l ca să-l prindă cu ceva în vorbirea sa.+

Note de subsol

Sau „să fie considerat sacru”.
Denumire atribuită lui Satan.
Sau „v-a luat prin surprindere”.
Sau „un coș de măsurat”; acesta era folosit pentru măsurarea cerealelor.
Sau „este focalizat”, „vede clar”. Lit. „este simplu”.
Sau „plin de lumină”.
Adică se uită după multe lucruri. Lit. „rău”.
Sau „s-a întins”.
Adică nu s-a curățat din punct de vedere ceremonial.
Sau „daruri săracilor”. Vezi Glosarul.
Sau „verdețuri”.
Sau „cele mai bune”.
Sau „mormintele de amintire”.
Sau „nu sunt marcate”.
Sau „mormintele de amintire ale”.
Sau „de la această generație se va cere”.
Sau „templu”.
Sau „Sângele lor va fi cerut de la această generație”.