După Luca 1:1-80

  • Luca i se adresează lui Teofil (1-4)

  • Gabriel prezice nașterea lui Ioan Botezătorul (5-25)

  • Gabriel prezice nașterea lui Isus (26-38)

  • Maria o vizitează pe Elisabeta (39-45)

  • Maria îl preamărește pe Iehova (46-56)

  • Se naște Ioan; i se dă nume (57-66)

  • Profeția lui Zaharia (67-80)

1  Întrucât mulți au încercat să întocmească o relatare a faptelor pe care noi le credem cu tărie,+  așa cum ne-au fost transmise de cei care, de la început, au fost martori oculari+ și vestitori* ai mesajului,+  am hotărât și eu, după ce am cercetat cu atenție toate lucrurile de la începuturi, să ți le scriu în ordine logică, preadistinsule Teofil,+  ca să fii convins că lucrurile care ți-au fost predate oral sunt demne de încredere.+  În zilele lui Irod*,+ regele Iudeei, era un preot pe nume Zaharia, din grupul lui Abiia.+ Soția lui era o descendentă* a lui Aaron și se numea Elisabeta.  Amândoi erau drepți înaintea lui Dumnezeu, respectând în mod ireproșabil toate poruncile și legile lui Iehova*.  Însă nu aveau copii, fiindcă Elisabeta era sterilă, iar amândoi erau înaintați în vârstă.  Odată, Zaharia își îndeplinea serviciul de preot alături de grupul său+ înaintea lui Dumnezeu.  Potrivit obiceiului preoțesc, i-a venit rândul să intre în sanctuarul lui Iehova*+ ca să ofere tămâie.+ 10  La ora când se oferea tămâie, tot poporul se ruga afară. 11  Și lui Zaharia i s-a arătat îngerul lui Iehova* stând în dreapta altarului pentru tămâie. 12  Când l-a văzut, Zaharia s-a tulburat și a fost cuprins de frică. 13  Dar îngerul i-a zis: „Nu te teme, Zaharia, pentru că implorarea ți-a fost ascultată, iar soția ta, Elisabeta, îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan.+ 14  Vei fi bucuros și foarte fericit și mulți se vor bucura de nașterea lui,+ 15  pentru că va fi mare în ochii lui Iehova*.+ Dar nu va avea voie să bea nici vin, nici vreo altă băutură alcoolică.+ El va fi plin de spirit sfânt chiar înainte de a se naște*+ 16  și îi va întoarce pe mulți dintre israeliți* la Iehova*, Dumnezeul lor.+ 17  El va merge înaintea lui* cu spiritul și cu puterea lui Ilie+ pentru a face ca inima taților să fie ca a copiilor*+ și pentru a-i întoarce pe cei neascultători la înțelepciunea practică a celor drepți. Astfel, el va pregăti un popor pentru Iehova*”.+ 18  Zaharia i-a zis îngerului: „Cum pot fi sigur de aceasta? Căci eu sunt bătrân, iar soția mea este și ea înaintată în vârstă”. 19  Îngerul i-a răspuns: „Eu sunt Gabriel,+ care stă înaintea lui Dumnezeu,+ și am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți anunț această veste bună. 20  Dar iată că vei rămâne mut și nu vei mai putea vorbi până în ziua în care vor avea loc aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele, care se vor împlini la timpul fixat”. 21  În acest timp, poporul îl aștepta pe Zaharia și se mira că întârzia atât de mult în sanctuar. 22  Când a ieșit, nu putea să le vorbească. Atunci ei și-au dat seama că avusese o viziune supranaturală în sanctuar. El le făcea semne, dar nu putea să spună nimic. 23  Când s-au încheiat zilele serviciului său sfânt*, s-a dus acasă. 24  După câteva zile, Elisabeta, soția lui, a rămas însărcinată și a stat retrasă cinci luni; ea zicea: 25  „Iată ce a făcut Iehova* pentru mine în aceste zile! El și-a îndreptat atenția spre mine ca să-mi înlăture rușinea din mijlocul oamenilor”.+ 26  Când ea era în luna a șasea, îngerul Gabriel+ a fost trimis de Dumnezeu într-un oraș din Galileea, numit Nazaret, 27  la o fecioară+ promisă în căsătorie* unui bărbat pe nume Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria.+ 28  Când a intrat, îngerul i-a zis: „Pacea să fie cu tine, femeie căreia i s-a arătat o mare favoare! Iehova* este cu tine”. 29  Dar ea s-a tulburat mult la auzul cuvintelor lui și încerca să înțeleagă ce însemna salutul acesta. 30  Atunci îngerul i-a zis: „Nu te teme, Maria, căci ai găsit favoare înaintea lui Dumnezeu! 31  Iată că vei rămâne însărcinată* și vei naște un fiu,+ căruia îi vei pune numele Isus.+ 32  El va fi mare+ și va fi numit Fiul Celui Preaînalt,+ iar Iehova* Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său.+ 33  El va domni peste casa lui Iacob pentru totdeauna și Regatul său nu va avea sfârșit”.+ 34  Dar Maria i-a zis îngerului: „Cum se va întâmpla lucrul acesta din moment ce n-am relații intime cu vreun bărbat?”.+ 35  Îngerul i-a răspuns: „Spiritul sfânt va veni peste tine+ și puterea Celui Preaînalt te va acoperi cu umbra sa. De aceea, cel ce se va naște va fi numit sfânt,+ Fiul lui Dumnezeu.+ 36  Și iată că Elisabeta, ruda ta, a conceput și ea un fiu, la bătrânețe. Ea, care era numită sterilă, este acum în luna a șasea, 37  fiindcă pentru Dumnezeu nimic nu este imposibil*”.+ 38  Atunci Maria a zis: „Iată sclava lui Iehova*! Să mi se întâmple așa cum ai spus”. Apoi îngerul a plecat de la ea. 39  Astfel, în zilele acelea, Maria a pornit la drum, ducându-se în grabă în regiunea muntoasă, într-un oraș din Iuda. 40  Ea a intrat în casa lui Zaharia și a salutat-o pe Elisabeta. 41  Când Elisabeta a auzit salutul Mariei, copilașul i-a săltat în pântece. Și Elisabeta s-a umplut de spirit sfânt 42  și a exclamat: „Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău! 43  Cum de am privilegiul să fiu vizitată de mama Domnului meu? 44  Pentru că iată, când am auzit salutul tău, copilașul mi-a săltat în pântece de bucurie. 45  Fericită este cea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea lui Iehova* se vor împlini în totalitate”. 46  Și Maria a zis: „Sufletul meu* îl preamărește pe Iehova*+ 47  și spiritul meu se bucură nespus de mult în Dumnezeu, Salvatorul meu,+ 48  fiindcă el și-a îndreptat privirea spre mine, sclava sa de condiție umilă.+ Și iată că de acum înainte toate generațiile mă vor numi fericită,+ 49  pentru că Cel puternic a făcut fapte mari pentru mine și sfânt este numele său.+ 50  Din generație în generație, el le arată îndurare celor ce se tem de el.+ 51  El a înfăptuit lucrări mărețe cu brațul său; i-a împrăștiat pe cei care sunt trufași în planurile inimii lor.+ 52  A dat jos de pe tronuri oameni puternici+ și a înălțat oameni de condiție umilă;+ 53  a săturat cu lucruri bune oameni flămânzi+ și a făcut ca oameni bogați să plece cu mâna goală. 54  A venit în ajutorul Israelului, slujitorul său, arătând că își amintește promisiunea de a avea îndurare+ 55  pentru totdeauna față de Avraam și descendența* lui,+ așa cum le-a spus strămoșilor noștri”. 56  Și Maria a rămas cu Elisabeta aproximativ trei luni, apoi s-a întors la casa ei. 57  Și a sosit timpul ca Elisabeta să nască; ea a dat naștere unui fiu. 58  Vecinii și rudele ei au auzit că Iehova* îi arătase multă îndurare și s-au bucurat cu ea.+ 59  În ziua a opta au venit să circumcidă copilașul+ și voiau să-i pună numele tatălui său, Zaharia. 60  Dar mama lui a spus: „Nu, ci se va numi Ioan”. 61  Atunci ei i-au zis: „Niciuna dintre rudele tale nu are acest nume”. 62  Apoi l-au întrebat prin semne pe tatăl lui ce nume voia să-i dea. 63  El a cerut o tăbliță și a scris: „Ioan este numele lui”.+ Și toți au rămas uimiți. 64  Imediat, gura i s-a deschis, limba i s-a dezlegat și el a început să vorbească,+ lăudându-l pe Dumnezeu. 65  Toți cei ce locuiau în apropiere au fost cuprinși de uimire*, iar în întreaga regiune muntoasă a Iudeei a început să se vorbească despre toate aceste lucruri. 66  Și toți cei care le auzeau le păstrau în inima lor, zicând: „Ce va deveni copilașul acesta?”. Căci mâna lui Iehova* era într-adevăr cu el. 67  Și Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de spirit sfânt și a profețit: 68  „Lăudat să fie Iehova*, Dumnezeul Israelului,+ fiindcă și-a îndreptat atenția spre poporul său și i-a adus eliberarea!+ 69  El a ridicat pentru noi un corn de salvare*+ în casa lui David, slujitorul său,+ 70  așa cum a spus prin gura profeților săi sfinți din vechime+ 71  că ne va salva de dușmanii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc.+ 72  El a făcut aceasta ca să manifeste îndurare, așa cum le-a promis strămoșilor noștri, și ca să arate că își aduce aminte de legământul său sfânt,+ 73  de jurământul pe care i l-a făcut strămoșului nostru Avraam.+ 74  Potrivit acestui jurământ, el ne va da, după ce vom fi scăpați din mâinile dușmanilor, privilegiul de a îndeplini fără teamă un serviciu sacru pentru el, 75  cu loialitate și dreptate înaintea lui, în toate zilele noastre. 76  Iar tu, copilașule, vei fi numit profet al Celui Preaînalt, căci vei merge înaintea lui Iehova* ca să-i pregătești calea,+ 77  ca să faci cunoscut poporului său că va fi salvat prin iertarea păcatelor lor,+ 78  datorită compasiunii tandre a Dumnezeului nostru. Datorită acestei compasiuni, peste noi va veni lumina strălucitoare a zorilor 79  ca să-i lumineze pe cei ce stau în întuneric și în umbra morții+ și ca să ne îndrume pașii pe calea păcii”. 80  Și copilașul a crescut și s-a întărit în spirit. Ioan a locuit în pustiu până în ziua în care s-a arătat Israelului.

Note de subsol

Sau „slujitori”.
Lit. „dintre fiicele”.
Sau „chiar din pântecele mamei lui”.
Lit. „fiii lui Israel”.
Adică a lui Dumnezeu.
Sau „pentru a întoarce inima taților spre copii”.
Sau „public”.
Sau „logodită cu”.
Sau „vei concepe în pântecele tău”.
Sau „nimic din ceea ce spune el nu este imposibil de realizat”.
Sau „Întreaga mea ființă”. Vezi Glosarul, „Suflet”.
Lit. „sămânța”.
Sau „teamă”.
Sau „un salvator puternic”. Vezi Glosarul, „Corn”.