După Luca 5:1-39

  • Miracolul prin care sunt prinși mulți pești; primii discipoli (1-11)

  • Este vindecat un lepros (12-16)

  • Isus vindecă un om paralizat (17-26)

  • Isus îl cheamă pe Levi să-l urmeze (27-32)

  • Întrebare cu privire la post (33-39)

5  Odată, când Isus stătea lângă lacul Ghenezaret*,+ mulțimea se înghesuia în jurul lui ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu.  Și el a văzut două bărci trase la marginea lacului. Pescarii coborâseră din ele și își spălau plasele de pescuit.+  Urcându-se în una dintre bărci, care era a lui Simon, Isus i-a cerut să o îndepărteze puțin de țărm. Apoi s-a așezat și, din barcă, a început să învețe mulțimile.  Când a terminat de vorbit, i-a zis lui Simon: „Ieși în larg unde apa este adâncă și aruncați-vă plasele de pescuit”.  Dar Simon i-a răspuns: „Învățătorule, noi am trudit toată noaptea și n-am prins nimic,+ dar la cuvântul tău voi arunca plasele de pescuit”.  După ce au făcut aceasta, au prins foarte mulți pești, iar plasele au început să li se rupă.+  Atunci ei le-au făcut semn pescarilor* din cealaltă barcă să vină să-i ajute. Aceștia au venit și au umplut cele două bărci, astfel încât acestea erau cât pe ce să se scufunde.  Când a văzut aceasta, Simon Petru a căzut la genunchii lui Isus, zicând: „Îndepărtează-te de mine, Doamne, pentru că sunt un om păcătos”.  Căci, văzând cât de mulți pești prinseseră, au fost cuprinși de uimire atât el, cât și cei care erau cu el, 10  precum și Iacov și Ioan, fiii lui Zebedei,+ care erau asociați cu Simon. Isus însă i-a zis lui Simon: „Nu te mai teme! De acum înainte vei pescui oameni*”.+ 11  Atunci ei au adus bărcile înapoi la țărm, au lăsat totul și l-au urmat.+ 12  Altă dată, când Isus se afla într-un oraș, un om plin de lepră l-a văzut și a căzut imediat cu fața la pământ, implorându-l: „Doamne, dacă vrei, poți să mă cureți”.+ 13  Atunci el și-a întins mâna, l-a atins și a zis: „Vreau! Fii curățat!”. Și imediat lepra i-a dispărut.+ 14  El i-a poruncit omului să nu spună nimănui acest lucru și i-a zis: „Du-te însă și arată-te preotului și adu o ofrandă pentru purificarea ta, așa cum a poruncit Moise,+ ca mărturie pentru ei*”.+ 15  Totuși, vestea despre el continua să se răspândească și mari mulțimi se adunau ca să-l asculte și să fie vindecate de boli.+ 16  Însă el se ducea deseori în locuri pustii ca să se roage. 17  Într-o zi, el preda, iar fariseii și învățătorii Legii care veniseră din toate satele Galileei și ale Iudeei și din Ierusalim erau așezați acolo. Puterea lui Iehova* era peste el, ca să facă vindecări.+ 18  Și iată că niște oameni purtau pe o targă un om paralizat și încercau să-l ducă înăuntru și să-l pună înaintea lui Isus.+ 19  Dar, pentru că n-au putut să-l ducă înăuntru din cauza mulțimii, au urcat pe acoperiș și l-au coborât cu targa printre țigle în mijlocul celor ce se aflau în fața lui Isus. 20  Când le-a văzut credința, Isus a zis: „Omule, păcatele îți sunt iertate!”.+ 21  Atunci scribii și fariseii au început să vorbească între ei: „Cine este acesta care rostește blasfemii? Cine poate ierta păcatele în afară de Dumnezeu?”.+ 22  Dar Isus, dându-și seama ce gândeau, le-a răspuns: „La ce vă gândiți în inima voastră? 23  Ce este mai ușor? Să zici: «Păcatele îți sunt iertate» sau să zici: «Ridică-te și umblă»? 24  Dar, ca să știți că Fiul omului are autoritate pe pământ să ierte păcatele . . .”. Apoi s-a întors spre omul paralizat și i-a spus: „Îți zic: Ridică-te, ia-ți targa și du-te acasă!”.+ 25  Atunci el s-a ridicat în fața lor, și-a luat targa pe care zăcea și s-a dus acasă, glorificându-l pe Dumnezeu. 26  Toți au rămas uimiți și au început să-l glorifice pe Dumnezeu. Cuprinși de teamă, au zis: „Astăzi am văzut lucruri extraordinare!”. 27  Apoi Isus a ieșit și a văzut un încasator de impozite, pe nume Levi, stând în locul unde se încasau impozite și i-a zis: „Urmează-mă!”.+ 28  Lăsând totul în urmă, el s-a ridicat și l-a urmat. 29  Și Levi a dat în casa lui un ospăț mare pentru el. Acolo se aflau mulți încasatori de impozite și alți oameni care mâncau* cu ei.+ 30  Atunci fariseii și scribii lor au început să murmure împotriva discipolilor săi zicându-le: „De ce mâncați și beți cu încasatorii de impozite și cu păcătoșii?”.+ 31  Isus le-a răspuns: „Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci bolnavii.+ 32  N-am venit să-i chem la căință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși”.+ 33  Ei i-au spus: „Discipolii lui Ioan postesc deseori și fac implorări și la fel fac discipolii fariseilor, dar ai tăi mănâncă și beau”.+ 34  Isus le-a răspuns: „Puteți să-i faceți pe prietenii mirelui să postească în timp ce mirele este cu ei? 35  Dar vor veni zile când mirele+ va fi luat de la ei și atunci, în zilele acelea, vor posti”.+ 36  Și le-a mai spus o ilustrare: „Nimeni nu taie un petic dintr-o haină nouă ca să-l coasă la o haină veche. Dacă ar coase, peticul nou ar rupe haina veche, iar peticul luat din haina nouă nu s-ar potrivi cu haina veche.+ 37  De asemenea, nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. Dacă ar pune, vinul nou ar crăpa burdufurile și s-ar vărsa, iar burdufurile n-ar mai fi bune de nimic. 38  Vinul nou trebuie pus în burdufuri noi. 39  Niciun om care a băut vin vechi nu vrea din cel nou, fiindcă spune: «Cel vechi este bun»”.

Note de subsol

Adică Marea Galileei.
Lit. „tovarășilor lor”.
Sau „oameni vii”.
Probabil cu referire la preoți.
Sau „erau întinși la masă”.