Salt la conţinut

Salt la cuprins

 CAPITOLUL 11

Ioan Botezătorul pregăteşte calea

Ioan Botezătorul pregăteşte calea

MATEI 3:1-12 MARCU 1:1-8 LUCA 3:1-18 IOAN 1:6-8, 15-28

  • IOAN VINE SĂ PREDICE ŞI SĂ BOTEZE

  • SUNT BOTEZAŢI MULŢI, DAR NU TOŢI

Au trecut aproximativ 17 ani de când Isus, care avea atunci 12 ani, le-a pus întrebări învăţătorilor în templu. Acum este primăvara anului 29 e.n. Mulţi vorbesc despre Ioan, o rudă a lui Isus, care predică în tot ţinutul de la vest de râul Iordan.

Ioan este un bărbat care impresionează atât prin înfăţişare, cât şi prin vorbire. El poartă o haină din păr de cămilă, are mijlocul încins cu o centură de piele şi mănâncă lăcuste şi miere sălbatică. Mesajul său este: „Căiţi-vă, căci regatul cerurilor s-a apropiat!” (Matei 3:2).

Mesajul lui Ioan trezeşte interesul celor care au venit să-l asculte. Mulţi înţeleg că trebuie să se căiască, adică să-şi schimbe atitudinea şi conduita, renunţând la modul de viaţă condamnabil din trecut. Cei care vin la el sunt din ‘Ierusalim, din toată Iudeea şi din tot ţinutul din jurul Iordanului’ (Matei 3:5). Mulţi dintre cei care vin la Ioan se căiesc, iar el îi botează scufundându-i în apele Iordanului.

Ioan îi botează pe oameni ca simbol al căinţei lor sincere de păcatele comise prin încălcarea legământului Legii lui Dumnezeu (Faptele 19:4). Însă nu toţi îndeplinesc cerinţele pentru botez. Când unii conducători religioşi, farisei şi saduchei, vin la el, Ioan îi numeşte „pui de vipere”. El le spune: „Daţi rod potrivit căinţei şi să nu îndrăzniţi să ziceţi în sinea voastră: «Îl avem de tată pe Avraam». Pentru că vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice copii lui Avraam din pietrele acestea. Securea este deja la rădăcina pomilor; orice pom care nu dă rod bun va fi tăiat şi aruncat în foc” (Matei 3:7-10).

Deoarece Ioan atrage atenţia multora, transmite un mesaj direct şi îi botează pe mulţi, sunt trimişi la el nişte preoţi şi leviţi care îl întreabă: „Tu cine eşti?”.

„Eu nu sunt Cristosul”, spune clar Ioan.

„Atunci cine eşti? Eşti Ilie?”

„Nu sunt.”

„Eşti Profetul?”, întreabă ei, referindu-se la marele Profet despre care Moise a spus că va veni (Deuteronomul 18:15, 18).

„Nu!”, răspunde Ioan.

Ei insistă, întrebându-l din nou: „Cine eşti? Ca să le dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce spui despre tine?”. Atunci Ioan le zice: „Eu sunt glasul celui ce strigă în pustiu: «Faceţi dreaptă calea lui Iehova», cum a spus profetul Isaia” (Ioan 1:19-23).

Ca urmare, preoţii şi leviţii îl întreabă: „Atunci de ce botezi dacă nu eşti nici Cristosul, nici Ilie, nici Profetul?”. Răspunsul lui Ioan este semnificativ: „Eu botez cu apă. Dar în mijlocul vostru stă cineva pe care nu-l cunoaşteţi. El vine după mine” (Ioan 1:25-27).

Da, Ioan recunoaşte că pregăteşte calea ajutându-i pe oameni să dobândească o stare corespunzătoare a inimii pentru a-l accepta pe promisul Mesia, cel care va deveni Rege. El declară despre acesta: „Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine şi eu nu sunt vrednic să-i scot sandalele” (Matei 3:11). Ioan chiar spune: „Cel care vine după mine a trecut înaintea mea, fiindcă exista înainte de mine” (Ioan 1:15).

Aşadar, mesajul lui Ioan „Căiţi-vă, căci regatul cerurilor s-a apropiat!” este într-adevăr oportun (Matei 3:2). Acesta are menirea de a le face cunoscut tuturor că, în curând, viitorul Rege numit de Iehova, Isus Cristos, îşi va începe serviciul.