Salt la conţinut

Salt la cuprins

 CAPITOLUL 24

Isus predică şi în alte locuri din Galileea

Isus predică şi în alte locuri din Galileea

MATEI 4:23-25 MARCU 1:35-39 LUCA 4:42, 43

  • ISUS PREDICĂ ŞI ÎN ALTE LOCURI DIN GALILEEA ÎMPREUNĂ CU PATRU DISCIPOLI

  • LUCRAREA SA DE PREDICARE ŞI MIRACOLELE SALE DEVIN TOT MAI CUNOSCUTE

Ziua pe care Isus a petrecut-o cu cei patru discipoli ai săi la Capernaum a fost încărcată. Seara, oamenii din Capernaum i-au adus pe bolnavi la el ca să-i vindece. Isus n-a avut nicio clipă de răgaz.

În următoarea zi, înainte să se ivească zorile, Isus se trezeşte și merge afară singur într-un loc retras ca să se roage Tatălui său fără să fie deranjat de nimeni. Dar Isus nu rămâne singur mult timp. Când îşi dau seama că Isus lipseşte, „Simon şi cei ce erau cu el” încep să-l caute. Poate că cel care ia iniţiativa este Simon Petru, întrucât Isus a rămas în casa lui (Marcu 1:36; Luca 4:38).

Când îl găsesc pe Isus, Petru îi spune: „Toţi te caută” (Marcu 1:37). Este lesne de înţeles că oamenii din Capernaum vor ca Isus să rămână. Ei sunt foarte recunoscători pentru ce a făcut Isus în folosul lor, aşa că ‘încearcă să-l împiedice să plece de la ei’ (Luca 4:42). Însă a venit Isus pe pământ în primul rând pentru a face vindecări miraculoase? Îşi va limita el activitatea la acest oraş? Ce spune Isus în această privinţă?

Isus le răspunde discipolilor: „Să ne ducem în altă parte, în aşezările învecinate, ca să predic şi acolo, căci de aceea am ieşit”. Isus chiar le spune celor care vor ca el să rămână: „Trebuie să anunţ şi altor oraşe vestea bună despre regatul lui Dumnezeu, fiindcă pentru aceasta am fost trimis” (Marcu 1:38; Luca 4:43).

Într-adevăr, un motiv important pentru care Isus a venit pe pământ este acela de a predica despre Regatul lui Dumnezeu, care va sfinţi numele Tatălui său şi va rezolva definitiv toate problemele omenirii. Înfăptuind vindecări miraculoase, Isus dovedeşte că este trimis de Dumnezeu. În mod asemănător, cu secole în urmă, Moise a făcut miracole care au demonstrat că a fost trimis de Dumnezeu (Exodul 4:1-9, 30, 31).

Aşadar, Isus pleacă din Capernaum pentru a predica şi în alte oraşe. Împreună cu el sunt cei patru discipoli – Petru, fratele său, Andrei, Ioan şi fratele acestuia, Iacov. Cu o săptămână în urmă, ei au fost invitaţi de Isus să fie primii săi colaboratori care să-l însoţească în călătoriile sale.

Lucrarea de predicare înfăptuită de Isus în Galileea împreună cu aceşti patru discipoli dă rezultate foarte bune. De fapt, ‘vestea despre el se răspândeşte în toată Siria’, în zona celor zece oraşe numită Decapole şi pe celălalt mal al Iordanului (Matei 4:24, 25). Mari mulţimi din aceste regiuni, precum şi din Iudeea îl urmează pe Isus şi pe discipolii săi. Mulţi îi aduc la el pe cei care vor să fie vindecaţi. Isus nu le înşală aşteptările. El îi vindecă pe bolnavi şi scoate spiritele rele din cei demonizaţi.