Salt la conţinut

Salt la cuprins

Index al ilustrărilor (al parabolelor)

Index al ilustrărilor (al parabolelor)

Numerele reprezintă capitole din carte.

adevărata viţă 120

administratorul fidel 78

administratorul nedrept 87

alegerea locului de seamă la masă 83

a pune mâna pe plug 65

a strecura ţânţarul şi a înghiţi cămila 109

bobul de grâu care moare şi apoi dă rod 103

bogatul şi Lazăr 88

bunul samaritean 73

casa zidită pe stâncă 35

cei care refuză invitaţia la o cină 83

cei doi datornici 40

cei doi fii trimişi să lucreze în vie 106

cele zece fecioare 112

cloşca îşi adună puii sub aripi 110

comoara ascunsă într-un câmp 43

copiii care stau în piaţă şi strigă 39

dinarul cu care sunt plătiţi lucrătorii la vie 97

dispoziţia tatălui de a dărui 35

drahma găsită 85

drahma pierdută 85

fiul care a fost pierdut 86

fiul risipitor 86

grăuntele de muştar, credinţa 89

grăuntele de muştar, Regatul 43

grâul şi neghina 43

invitarea celor săraci la un ospăţ 83

încasatorul de impozite şi fariseul 94

lucrătorii la vie 97

minele 100

năvodul 43

oaia pierdută 63

o cămilă prin urechea unui ac 96

oile şi caprele 114

omul bogat care construieşte hambare 77

ospăţul de nuntă dat de un rege 107

paiul din ochiul fratelui 35

păsările şi crinii 35

Păstorul cel bun 80

perla de mare valoare 43

perlele aruncate înaintea porcilor 35

pescari de oameni 22

peticul nou cusut la un veşmânt vechi 28

plămădeala amestecată cu făina 43

plămădeala fariseilor 58

poarta cea strâmtă 35

prietenul insistent 74

regele care anulează o datorie mare 64

regele care porneşte la război 84

sarea pământului 35

sclavii care veghează în aşteptarea stăpânului 78

sclavul care se întoarce de pe ogor 89

sclavul fidel şi prevăzător 111

sclavul neîndurător 64

semănătorul care doarme 43

semănătorul 43

seminţele care cad în diverse tipuri de sol 43

smochinul 79

spiritul necurat se întoarce 42

talanţii 113

temelia unei case 35

urechea unui ac 96

văduva şi judecătorul 94

vinul nou pus în burdufuri vechi 28

viticultorii care îl omoară pe fiul proprietarului viei 106

viticultorii ucigaşi 106

zidirea unui turn 84

INDEX AL CHENARELOR

„S-au împlinit zilele pentru purificarea lor” 6

Călătoriile la Ierusalim – Un prilej de bucurie 10

Cine erau samaritenii? 19

Ce însemna a fi posedat de demoni 23

Ilustrări despre post 28

Isus a folosit repetiţia în predare 35

Sudoarea i se face ca nişte picături de sânge 123

Terenul Sângelui 127

Biciuirea 129

„Pe stâlp” 132