Salt la conţinut

Salt la cuprins

 CAPITOLUL 95

Învăţături despre divorţ şi despre iubirea faţă de copii

Învăţături despre divorţ şi despre iubirea faţă de copii

MATEI 19:1-15 MARCU 10:1-16 LUCA 18:15-17

  • ISUS PREZINTĂ PUNCTUL DE VEDERE AL LUI DUMNEZEU DESPRE DIVORŢ

  • DARUL CELIBATULUI

  • TREBUIE SĂ FIM ASEMENEA COPILAŞILOR

Plecând din Galileea, Isus şi discipolii săi trec râul Iordan şi se îndreaptă spre sud prin Pereea. Când a fost ultima dată în Pereea, Isus le-a spus fariseilor care este punctul de vedere al lui Dumnezeu cu privire la divorţ (Luca 16:18). Acum, ei readuc în discuţie acest subiect deoarece vor să-l pună la încercare pe Isus.

În scrierile lui Moise se spunea că un bărbat putea divorţa de soţia sa dacă găsea „ceva necuviincios la ea” (Deuteronomul 24:1). Părerile despre ce ar putea constitui motiv de divorţ sunt diferite. Unii cred că până şi chestiunile minore sunt motive de a pune capăt unei căsnicii. De aceea, fariseii întreabă: „Îi este permis unui bărbat să divorţeze de soţia sa pentru orice motiv?” (Matei 19:3).

Isus nu le răspunde exprimând păreri omeneşti, ci îndreaptă atenţia spre ce a avut Dumnezeu în vedere când a instituit căsătoria: „N-aţi citit că cel care i-a creat i-a făcut de la început de sex bărbătesc şi de sex femeiesc şi a spus: «De aceea va lăsa bărbatul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va alipi de soţia sa şi cei doi vor fi o singură carne»? Aşa că nu mai sunt doi, ci o singură carne. Deci ce a pus Dumnezeu în acelaşi jug omul să nu despartă” (Matei 19:4-6). Când a încheiat căsătoria dintre Adam şi Eva, Dumnezeu nu a reglementat desfacerea legăturii lor conjugale.

Totuşi, fariseii îl întreabă pe Isus: „Atunci de ce a poruncit Moise să-i dea un certificat de divorţ şi să divorţeze de ea?” (Matei 19:7). Isus le răspunde: „Din cauza împietririi inimii voastre a îngăduit Moise să divorţaţi de soţiile voastre, dar n-a fost aşa de la început” (Matei 19:8). Acel „început” nu a fost în timpul lui Moise, ci când Dumnezeu a instituit căsătoria în Eden.

Apoi Isus enunţă un adevăr important: „Eu vă spun că cine divorţează de soţia lui din alt motiv decât fornicaţia [în greacă, porneía] şi se căsătoreşte cu alta comite adulter” (Matei 19:9). Aşadar, imoralitatea sexuală este singurul motiv biblic de divorţ.

Auzind aceasta, discipolii spun: „Dacă aşa stau lucrurile cu bărbatul şi soţia lui, nu este de folos să se căsătorească” (Matei 19:10). Evident, o persoană care intenţionează să se căsătorească ar trebui să considere această legătură permanentă.

Privitor la celibat, Isus spune că unii s-au născut eunuci, neputând avea relaţii sexuale. Alţii sunt făcuţi eunuci, devenind inapţi din punct de vedere sexual. Însă unii îşi reprimă dorinţele sexuale cu scopul de a se concentra într-o măsură mai mare la activităţi care au legătură cu Regatul. „Cine poate să primească lucrul acesta [celibatul] să-l primească”, spune Isus (Matei 19:12).

Apoi, oamenii încep să-şi aducă copilaşii la Isus. Dar discipolii îi mustră, dorind, probabil, ca Isus să nu fie deranjat. Când vede aceasta, el se indignează şi le spune: „Lăsaţi copilaşii să vină la mine! Nu încercaţi să-i opriţi, căci regatul lui Dumnezeu este al celor ca ei. Adevărat vă spun că cine nu primeşte regatul lui Dumnezeu ca un copilaş nu va intra în el” (Marcu 10:14, 15; Luca 18:15).

Ce lecţie valoroasă! Pentru a primi Regatul lui Dumnezeu, trebuie să fim umili şi să ne lăsăm învăţaţi, asemenea copilaşilor. Cu această ocazie, Isus îşi arată iubirea faţă de cei mici luându-i în braţe şi binecuvântându-i. El are o astfel de iubire faţă de oricine „primeşte regatul lui Dumnezeu ca un copilaş” (Luca 18:17).